Kaliforniassa keskusteltiin suoratoistosta

Kansainvälinen muusikkojen liitto (FIM) ja Amerikan muusikkojen liitto (AFM) järjestivät 2.–3. lokakuuta Burbankissa, Kaliforniassa The Economy Of Streaming Media -konferenssin. Konferenssissa keskusteltiin suoratoistopalveluista ja taiteilijoiden korvauksista.

The Economy Of Streaming Media kokosi yhteen noin 60 henkilöä eri puolilta maailmaa. Suomesta konferenssiin osallistuvat liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen ja lakiasiainpäällikkö Lottaliina Pokkinen.

Konferenssissa pohdittiin sitä, miten äänitteiden digitaalisesta hyödyntämisestä saataisiin kannattavaa kaikille osapuolille. Esiin nousivat muun muassa metadatan merkitys sekä suoratoistopalvelujen tilitysmallit. Tällä hetkellä käytössä on pro rata -malli, joka suosii eniten kuunneltujen kappaleiden oikeudenomistajia. Vaihtoehtoisessa user centric -mallissa oikeudenomistajan saama korvaus perustuu yksittäisen käyttäjän kuuntelukertojen määrään. Suomalaiset musiikkialan järjestöt teettivät aiheesta tutkimuksen, josta uutisoitiin alkuvuodesta.

Lisäksi keskustelussa käsiteltiin musiikin esittäjien tulotasoa sekä Euroopan parlamentin vastikään hyväksymää direktiiviehdotusta, johon sisältyy muun muassa vaatimus läpinäkyvyydestä ja kohtuullisesta korvauksesta tekijöille ja esittäjille. FIM on ollut pitkään mukana esittävien taiteilijoiden Fair Internet For Performers -kampanjassa, jonka tavoitteena on oikeudenmukaiset korvaukset äänitteiden internet-käytöstä. Kampanja tähtää EU-tasolla sellaiseen toimintaympäristöön, jossa kaikki taiteilijat voisivat tulla toimeen ammattinsa harjoittamisella. ”User centric -perustaisten palvelujen kehittäminen mahdollistaisi musiikin esittäjille oikeudenmukaisemman osuuden tuloista. Niiden myötä myös kuluttaja kokisi hyödyttävänsä juuri suosikkiartistejaan”, kommentoi Ahti Vänttinen.

Lottaliina Pokkinen osallistui taiteilijoiden yksinoikeuksia WIPO:n tekijänoikeussopimuksissa  käsittelevään paneeliin. Hän toi keskustelussa esiin muun muassa sen, että vaikka taiteilijoille on taattu kansainvälisissä sopimuksissa laajasti yksinoikeuksia, joutuvat monet siirtämään ne sopimuksilla eteenpäin esimerkiksi levy-yhtiölle hyvin pientä korvausta vastaan. Siksi tiukempi sääntely luovuttamattomasta korvausoikeudesta olisi tarpeen. ”Toisaalta joidenkin taiteilijoiden neuvotteluasema on parantunut, koska levy-yhtiöt tietävät, että artistit voisivat hoitaa ääneitteidensä julkaisun myös itse”, hän kommentoi.

Sekä Pokkisen että Vänttisen huomio kiinnittyi konferenssissa siihen, että 45 puhujan joukossa oli ainoastaan viisi naista. Osallistuessaan paneeliin Pokkinen nosti asian esiin ja toivoi AFM:n FIM:n ottavan jatkossa asian huomioon järjestämissään tilaisuuksissa.

Kuva: Ahti Vänttinen.