Kaikkien liitto

Liitto on yhtä kuin jäsenistönsä. Kulunut fraasi mutta edelleen totta. Mutta mihin tarvitaan liittoa maailmassa, jossa ihmiset ovat verkottuneet monenlaisiksi virtuaalisiksi yhteisöiksi ja toimivat yhdessä ilman instituutioiden tukeakin?

Jakamis- ja alustatalous haastavat omistamista ja perinteisiä toimintamalleja. Ne tehostavat resurssien käyttöä ja palvelujen tuottamista. Ammattiliittojen rooli on usein ollut vastustaa uusia toimintamalleja, varsinkin jos ne uhkaavat työpaikkoja.

Musiikin vapaalla kentällä ei ole työpaikkoja, joita uhata. Uudet toimintatavat pikemminkin hyödyttävät luovaa tekemistä ja sen tulosten leviämistä. Harvoja menestyjiä lukuun ottamatta fyysiset äänitteet eivät juurikaan rikastuttaneet musiikin esittäjiä. Niistä luopuminenkaan ei silloin voi olla iso menetys. Uudet musiikin levitysmuodot näyttäytyvät isossa kuvassa ensisijaisesti mahdollisuuksina, vaikka tulonjako ei vielä ole kaikilta osin reilua eikä läpinäkyvää.

Muusikkojen liitto voi auttaa jäseniään kääntämään toimintaympäristön muutokset voitoksi. Jotta se olisi käytännössä mahdollista, jäsenten täytyy osata vaatia ja edellyttää sellaista palvelua ja toimintaa, joka on heille aidosti hyödyksi. Moni olemassa oleva palvelu, etu ja toimintatapa on lähtöisin jäsenistöstä. Vaikka liittoja on syytetty hierarkkisuudesta ja jäykkyydestä, tie hyvästä ideasta toteutukseen on joskus hämmästyttävän lyhyt ja suora.

Olemme liitossa jäseniä varten. Jos sinulla on ideoita tai palautetta tai mitä tahansa asiaa, ota meitä hihasta kiinni, soita tai laita viestiä. Siitä se lähtee.