Kaikki MESsiin

Kun Musiikin edistämissäätiössä toteutettiin tänä vuonna äänitetuen uudistuspilotti, on herännyt keskustelua siitä, miten ja kenen pitäisi MES:n toimintaa rahoittaa ja millaisin panoksin. Äänitetuki jaettiin pilotissa kahteen osaan, perinteiseen äänitetukeen ja uuteen artistiuratukeen, jota myönnetään jatkossa kaksi kertaa vuodessa useamman ääniteprojektin kokonaisuuksiin. Perinteisen äänitetuen osuus putosi samalla merkittävästi.

MES on yleishyödyllinen säätiö, jonka päätarkoitus on suomalaisen säveltaiteen tukeminen, ja sen jakama tuki koostuu enimmäkseen lahjoitusvaroista ja osin OKM:n allokoimista tukivaroista. Varat ovat pääosin tekijänoikeusperäisiä. Taustalla on muun muassa vanhentuneita tekijänoikeuskorvauksia ja yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujen kollektiiviosuuksia. MES:n tukitoiminta perustuu vuosittain saatuihin lahjoitus- ja vastaaviin tuloihin, ja sijoitustuotot muodostavat vain pienen osan MES:n taloudesta. Ennen kuin MES:iin kertyy suurempaa sijoitusvarallisuutta, sitä voi hyvin kuvata läpikulkusäätiöksi. Se, mitä jaetaan vuosittain tukina ja apurahoina yhdestä ovesta ulos, pitää ensin tulla sisään toisesta ovesta.

Musiikin edistämissäätiön luonne edellyttää hyvää yhteistoimintaa ja keskinäistä luottamusta toimialan sisällä. Kaikki tärkeimmät lahjoittajatahot, jotka luonnollisesti ovat edustettuina hallituksessa, arvioivat MES:n toimintaa ja sen vaikuttavuutta kuitenkin omista lähtökohdistaan. Jos säätiö edistää alan toimintaa musiikin tekijöiden, esittäjien, tuottajien ja kustantajien kannalta tehokkaasti ja vaikuttavasti, nämä todennäköisesti rahoittavat MES:n toimintaa jatkossakin – sikäli kuin varoja riittää. Jos toiminta ei tyydytä rahoittajia, rahoitus voi hiipua. Kulttuuritahto ei yksin riitä, vaan edistämisvaroja pitää myös olla käytettävissä.

Eri syistä tekijänoikeusperäiset edistämisvarat eivät ole lisääntymässä. Yksityisen kopioinnin ei odoteta tuottavan nykyistä enempää teknisen kehityksen johdosta, ja myös esimerkiksi kansainvälisen tilitysliikenteen tehostuminen Gramexissa johtaa tilittämättä jäävien varojen vähenemiseen. Jatkossa Musiikin edistämissäätiöön olisi hyvä saada myös esimerkiksi testamentti- ja muita lahjoituksia. Se taas edellyttää säätiöltä tunnettuutta sekä myönteistä ja luottamusta herättävää julkisuuskuvaa.

Musiikkialalle MES on hiili, johon kaikkien kannattaa yhdessä puhaltaa. Silloin sen tuoma hyöty koko alalle ja musiikkikulttuurillemme voi pitkällä aikavälillä olla suurempi kuin osiensa summa.