Julkilausuma: Freelancereiden asemaa parannettava viipymättä

Muusikkojen liiton liittokokous vaatii julkilausumassaan freelancereiden aseman parantamista. Liittokokous järjestettiin 26.–27. syyskuuta 2021 Helsingin G Livelabissa.

Liittokokouksen julkilausuma

Freelancereiden asemaa parannettava viipymättä

Koronapandemia on nostanut esille freelancereiden puutteellisen turvaverkon suomalaisessa yhteiskunnassa, erityisesti kulttuuri- ja tapahtuma-alalla. Freelancetyön määrä lisääntyy jatkuvasti, ja lainsäädännön ja yhteiskunnan rakenteiden on tunnistettava freelancetyötä tekevät ja työn erityispiirteet. Suurin osa ongelmista on ollut tiedossa jo pitkään ennen pandemiaa, mutta kriisiaika on konkreettisesti osoittanut freelancereiden aseman kaipaavan pikaista parannusta. Erityisesti sosiaaliturvaa tulee kehittää viipymättä.

Freelancereilla on oltava mahdollisuus halutessaan toimia työsuhteisesti ja päästä osalliseksi työsuhdeperusteisesta sosiaaliturvasta sekä erityisesti ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. Vailla työtä olevilla freelancereilla on oltava oikeus palkansaajakassan etuuksiin, minkä sekavat viranomaistulkinnat ovat nyt estäneet. Työsopimuslainsäädännön pakottavuus tulee ottaa huomioon työsuhteen tunnusmerkistön täyttyessä. Myös yrittäjäasemassa toimivien freelancereiden turvaverkon on oltava jatkossa aukoton. Apurahojen ja tekijänoikeustulojen suhde työttömyysturvaan tulee selkeyttää.

Freelancereiden sosiaaliturva-asema tulee selvittää perinpohjaisesti, ottaen huomioon nykyajan moninaiset työn markkinat koko laajuudessaan. Turvaverkkoa on kehitettävä niin, että riippumatta juridisesta toimintamuodosta suoja kattaa kaikki freelancerit.

Helsingissä 27.9.2021

Muusikkojen liiton liittokokous