Julkilausuma 17.5.2021: Freelancerien koronatuki jaettava viipymättä ja tasapuolisesti

Muusikkojen liiton liittovaltuusto on kokouksessaan 17. toukokuuta 2021 antanut seuraavan julkilausuman:

Freelancerien koronatuki jaettava viipymättä ja tasapuolisesti

Hallitus on esittänyt toisessa lisätalousarvioesityksessä noin 65 miljoonan euron tukea kulttuuri- ja taidealan freelancereille koronapandemiasta aiheutuneiden työn ja toimeentulon menetysten johdosta. Tuki on määrältään riittämätön, mutta jos se saadaan nopeasti ja oikein kohdennettuna liikkeelle, se voi tuoda merkittävän avun kriisistä pahimmin kärsineille.

Koronatuki on suunniteltu kanavoitavaksi Taiteen edistämiskeskus Taiken kautta apurahoina. Muusikkojen liiton liittovaltuusto pitää välttämättömänä, että apurahojen myöntämisen ja määrällisen porrastuksen perusteena tulee olla koronakriisistä johtuneet nettomenetykset. Menetykset on määriteltävä kaikkien hakijoiden kohdalla yhdenmukaisin perustein ottaen huomioon tulojen vähentyminen ja mahdollisesti saadut tuet, apurahat ja etuudet. Työsuunnitelman edellyttäminen hakijoilta on kriisitilanteessa kohtuutonta.

Jotta tuki saadaan mahdollisimman nopeasti perille, korona-apurahakäsittely tulee toteuttaa hakijoiden ilmoittamien tietojen perusteella automatisoidusti, tarpeetonta byrokratiaa välttäen.

Kulttuuriala on kärsinyt pahoin koronakriisistä, ja vaikutukset kestävät vielä pitkään. Kulttuuria täytyy kohdella tasapuolisesti muihin toimialoihin verrattuna, eikä elävän esitystoiminnan aloittamista pidä viivyttää. Ala on valmistautunut turvalliseen esitystoimintaan huolellisesti, ja toiminta on saatava jaloilleen ensi tilassa.

17. toukokuuta 2021 Helsingissä
Muusikkojen liiton liittovaltuusto

________________________________

Lisätiedot:
Sanni Kahilainen, viestintäpäällikkö
sanni.kahilainen@muusikkojenliitto.fi
+358 (0) 44 544 0208