Juho Viljanen jatkaa tilapäisten teatterimuusikkojen luottamushenkilönä

Muusikkojen liiton tilapäisten teatterimuusikkojen sopimusalan luottamushenkilövaali järjestettiin sähköisenä 19.–31. joulukuuta 2019. Valituksi tuli Juho Viljanen.

Äänioikeutettuja vaalissa olivat Muusikkojen liiton jäsenet, jotka ovat ja työskennelleet tilapäisenä teatterimuusikkona tai -laulajana viimeisen 10 vuoden aikana Muusikkojen liiton tilapäisten teatterimuusikkojen työehtosopimuksen sitovuuden piiriin kuuluvassa teatterissa. Äänioikeutta ei ollut vakinaisilla kuukausipalkkaisilla teatterimuusikoilla tai -laulajilla.

Vaalissa luottamushenkilöksi tuli valituksi Juho Viljanen (Freelancemuusikot ry). Viljasen lisäksi ehdolla oli Anna Laakso (Rovaniemen Muusikot ry).

Juho Viljanen on työskennellyt vuodesta 2012 alkaen muusikon työnsä lisäksi osa-aikaisena Muusikkojen liiton luottamusmiehenä, ensin studio- ja teatterimuusikkojen sopimusalalla ja myöhemmin näiden lisäksi myös ravintolamuusikkojen luottamusmiehenä. Sittemmin hänen toimensa on nimetty yleispätevästi freelancereiden luottamusmieheksi. Vaalituloksen myötä toimi jatkuu entisellään.