Jazz Finland LIVE -tukea maan kattavaan konserttitoimintaan

Jazz Finland LIVE on vuodelle 2016 jaettava tuki ammattimaisen ja säännöllisen jazzkonserttitoiminnan järjestämiseen. Musiikin edistämissäätiö MES jakoi pilottihankkeeseen tukea yhteensä 139 000 euroa kahdeksan hakijan kesken.

Suomen Jazzliiton ja Muusikkojen liiton yhdessä luotsaaman hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa musiikin vapaalle kentälle yleinen tukimalli, joka edistää ammattimaisesti tuotettujen kulttuuripalvelujen alueellista saatavuutta, taiteen vapaan kentän työllisyyttä sekä alan toimintaedellytysten pysyvää paranemista paikallisten toimijoiden osaamista tukemalla.

jazz-finland-live-logo-07

Tuen piiriin päässeille klubitoimijoille ja konserttijärjestäjille ohjataan rahoitusta, joka mahdollistaa säännöllisen ja korkeatasoisen jazzkonserttitarjonnan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kohdentanut Jazz Finland LIVE -hankkeelle rahoituksen, joka kattaa noin puolet hankkeen konserttijärjestämisen tukikuluista. Hankkeessa mukana olevat kunnat tukevat alueensa klubitoimijaa suhteessa järjestettyjen konserttien määrään.

Tuki oli haettavissa marraskuun 11. päivään saakka ja hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 10 kappaletta. MES on myöntänyt Jazz Finland LIVE -tukea vuodelle 2016 pilottikauden konserttitoimintaan seuraaville tahoille:

Espoo Big Band ry, Espoo
Flame Jazz ry, Turku
Koko Jazzin kannatusyhdistys, Helsinki
Kotka Jazz ry, Kotka
Oulun musiikkijuhlasäätiö rs, Oulu
Ravintola Ylhäinen Oy, Iisalmi
SaloJazz ry, Salo
TTT-Teatteripalvelut Oy, Tampere

Lisätietoa hankkeesta antaa Suomen Jazzliitto ry:n toiminnanjohtaja Ami Vuorinen: ami.vuorinen@jazzliitto.fi, puh. +358 40 742 2524