Jazz Finland Live lisäsi kotimaista keikkatarjontaa

Jazz Finland Live -hankkeen puitteissa järjestettiin keväällä 2016 yhteensä 80 jazzkonserttia, joiden kuulijamäärä nousi yli 8000 hengen. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa vapaan kentän livemusiikille uusi, kuntia ja keikkajärjestäjiä aktivoiva rahoitusmalli ja turvata monipuolinen konserttitoiminta koko Suomessa.

Suomen Jazzliiton, Muusikkojen liiton ja Musiikin edistämissäätiön (MES) vuoden 2015 lopulla käynnistämän Jazz Finland Live -hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa keikkajärjestäjille yleinen tukimalli, joka helpottaa konserttien tuottamista pienemmilläkin paikkakunnilla, luo lisää työpaikkoja taiteen vapaalle kentälle sekä kehittää kulttuurialan ammatillista osaamista.

Hanke käynnistettiin virkistämään jazzklubeja ja lisäämään jazztarjontaa ympäri maan, ja siihen osallistui kahdeksan jazzklubia Espoon, Helsingin, Iisalmen, Kotkan, Oulun, Salon, Tampereen ja Turun kuntien tuella. Kunnat tekevät mallissa yhteistyötä paikallisen toimijan kanssa rahoittamalla tämän säännöllistä konserttitoimintaa, ja jazzklubi tai konserttijärjestäjä hakee kuntaosuuteen verrattuna maksimissaan kaksinkertaista Jazz Finland Live -tukea Musiikin edistämissäätiöltä.

Hankkeeseen valittiin hakemusten perusteella kahdeksan toimijaa kahdeksalta eri paikkakunnalta. Kriteereinä olivat mm. toiminnan ammattimaisuus, kuntarahoitus ja konserttien säännöllisyys. MES jakoi mukaan hyväksytyille toimijoille yhteensä 139 000 euroa Jazz Finland Live -tukea.

Lue lisää Jazzliiton sivuilta >