Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Muusikkojen liitto on SAK:n jäsenliitto. Liitto kuuluu SAK:n palvelualojen neuvottelukuntaan. SAK ja Muusikkojen liitto ovat molemmat jäseninä Kulttuurialan Ammattiliittojen Neuvottelukunnassa, johon lisäksi kuuluvat muun muassa Suomen Journalistiliitto ry, Suomen Näyttelijäliitto ry ja Suomen Teatterityöntekijäin Yhteisjärjestö STY ry.

Gramex ry

Muusikkojen liitto on yksi tekijänoikeusjärjestö Gramex ry:n kahdesta jäsenestä. Esittävät taiteilijat ja äänitteiden tuottajat ovat asiakassuhteessa Gramexiin.

Musiikin edistämissäätiö (MES)

Musiikin edistämissäätiön (MES) tarkoituksena on edistää ja tukea kotimaista monimuotoista musiikkia. Muusikkojen liitolla on vahva panos MES:n hallituksessa ja tukitoimikunnissa.

Music Finland

Music Finland edistää suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja kansainvälistymistä. Muusikkojen liitto on Music Finlandin jäsen.

Lyhty

Luovan alan tekijät ja yrittäjät Lyhty on yhteistyöprojekti luovan alan toimintaedellytysten kehittämiseksi. Muusikkojen liitto on Lyhdyn jäsenjärjestö.

Työttömyyskassa Finka

Muusikkojen liiton jäsenet voivat olla kuulua myös Työttömyyskassa Finkaan. Kassa on Suomen ainoa luovan alan työntekijöiden työttömyysturvaan erikoistunut työttömyyskassa.

Muusikkojen Sairauskassa

Muusikkojen Sairauskassan toimintapiirin muodostavat 16 vuotta täyttäneet, mutta alle 68-vuotiaat Muusikkojen liiton paikallisosastojen jäsenet. Kassan toimintapiiriin eivät kuulu T-maksuluokassa olevat jäsenet.

Kopiosto

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry valvoo oikeuksia valokopioinnin ja radio- ja televisio-ohjelmien edelleen lähettämisen osalta. Muusikkojen liitto on Kopioston jäsen.

Suomen musiikkineuvosto

Suomen musiikkineuvosto toimii musiikkialan yhteisenä äänenä ja pyrii edistämään musiikkioikeuksia. Muusikkojen liitto on musiikkineuvoston jäsen.

Forum Artis ry

Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artis ry kokoaa piiriinsä Suomen keskeiset taiteilijoiden ammattijärjestöt. Muusikkojen liitto on yksi Forum Artis ry:n jäsenistä.

Musiikkiarkisto JAPA

Muusikkojen liitto on musiikkiarkisto JAPAn kannatusyhdistyksen ainaisjäsen.

Vilho ja Lahja Koposen säätiö

Muusikkojen liitto on perustanut Vilho ja Lahja Koposen Säätiön saamansa testamenttilahjoituksen perusteella. Liiton hallitus nimeää säätiön hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet.

Sibelius-Seura

Muusikkojen liitto on Jean Sibeliukseen liittyviä suuria hankkeita toteuttavan Sibelius-Seuran jäsen.

 

Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry

Muusikkojen liitto on Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistyksen jäsen.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry

Muusikkojen liitto on SASK ry:n jäsen.

Kansainväliset järjestöt

International Federation of Musicians FIM

Kansainvälinen muusikkojen liitto FIM on muusikkojen ammattiliittojen kansainvälinen yhteenliittymä, jonka sihteeristö toimii Pariisissa. Muusikkojen liitto on FIM:n jäsen.

Nordisk Musiker Union NMU

Pohjoismaisten muusikkojen ammattiliittojen yhteinen järjestö on Nordisk Musiker Union. Muusikkojen liitto on NMU:n jäsen.

International Artist Organisation (IAO)

Kansainvälinen artistijärjestö IAO ajaa artistien asiaa. Muusikkojen liitto on IAO:n jäsen.

Association of European Performers’ Organisations AEPO

AEPO on eurooppalaisten esittävien taiteilijoiden tekijänoikeuksia hallinnoivien järjestöjen yhteenliittymä, jonka jäsen Gramex on. Muusikkojen liiton jäsensuhde AEPOon toteutuu Gramexin kautta.

Muusikkojen liitot muualla

Ruotsi (SYMF)
Ruotsi (SMF)
Tanska
Norja
Iso-Britannia
USA ja Kanada
Itävalta
Saksa
Sveitsi