Itsensä työllistäjien järjestöt kokoontuivat Rotterdamissa

Eurooppalaiset taiteilijajärjestöt kokoontuivat lokakuun lopulla pohtimaan itsensä työllistäjien työmarkkina-asemaa ja järjestäytymistä.

Noin viisikymmentä taiteilijajärjestöjen edustajaa keskusteli freelancereina, itsensä työllistäjinä ja yrittäjinä toimivien tilanteesta lokakuun lopulla Rotterdamissa, Hollannissa. Useimmissa maissa nämä epätyypillisiksi kutsutut työn muodot ovat nykyään jo ennemminkin tyypillisiä.

Vaikka tilanne ja käytännöt vaihtelevat maittain alan, kulttuurin ja lainsäädännön mukaan, ovat keskeiset haasteet ja kysymykset varsin yhteneviä. Miten järjestetään sosiaaliturva ja terveydenhuolto, millaiset resurssit freelancereita työllistävällä vapaalla kentällä on käytössään? Näiden kysymyksien yhteydessä keskusteltiin ammattiliittojen vaikuttavuudesta taidealoilla Euroopassa. Järjestöt ja toimintakulttuurit ovat keskenään hyvinkin erilaisia, ja kiinnostavaa oli kuulla, millaisia toimintamalleja eri puolilla Eurooppaa oli kokeiltu. Keskustelun ja yhteisen ideoinnin myötä syntyi uusia ajatuksia ja yhteistyötä, mutta myös kirkastui Suomen ja Pohjoismaiden verrattain hyvä tilanne.

”Monet eurooppalaiset liitot ovat enemmän tai vähemmän pulassa jäsenkadon ja uudenlaisten työmarkkinoiden haasteiden edessä. Järjestäytymisaste on Keski-Euroopassa Pohjoismaita selvästi alempi. Suomessa Muusikkojen liitto on verrattain hyvässä tilanteessa, mutta haasteita riittää meilläkin. Aloitteellisuudella ja ennakkoluulottomalla otteella voidaan jatkossakin pärjätä”, uskoo liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen.

Tapahtuma oli osa EU-rahoitteista epätyypilliseen työhön liittyvää hanketta, jonka ohjausryhmässä Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen on mukana. Hänen lisäkseen tapahtumaan osallistui liiton tiedottaja Sanni Kahilainen. Hankkeen osana Muusikkojen liitto tekee ensi vuonna yhteistyötä brittiläisen ammattiliittokonsultin Becky Wrightin kanssa. Työskentelyn fokuksessa on etenkin itsensä työllistäjien ja yrittäjien järjestäytymisen aktivointi.