Muusikkojen liiton sähköisen uutiskirjeen rekisteriseloste

Päivitetty 24.5.2018

 

  1. Rekisterin pitäjä

Suomen Muusikkojen Liitto ry

Pieni Roobertinkatu 16, 00120 Helsinki
Puh. 09-6803 4070
www.muusikkojenliitto.fi

Edustaja

Tietosuojavastaava Jouni Nieminen 

Rekisteriasioita hoitavien yhteystiedot

sml@muusikkojenliitto.fi / Puh. 09-6803 4070
sanni.kahilainen@muusikkojenliitto.fi

 

  1. Rekisterin nimi

Suomen Muusikkojen Liitto ry:n sähköisen uutiskirjeen rekisteri.

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri kuukausittain lähetettävän uutiskirjeen vastaanottajista. Rekisteri palvelee liiton ja osastojen jäsenetujen tarjoamista ja sisäistä tiedottamista. Kyseessä on liiton ja osastojen oikeutettu etu tehtävänsä toteuttamisessa. Uutiskirjeen lisäksi sähköpostitse voidaan toimittaa muutakin liiton tarkoitusta tai jäsenten etuja edistävää materiaalia.

 

  1. Rekisteröity henkilöryhmä

Muusikkojen liiton osastojen jäseniksi kirjallisesti liittyneet henkilöt, joiden sähköpostiosoite on liiton tiedossa. Liiton toimihenkilöt.

 

  1. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Henkilön sähköpostiosoite sekä etu- ja sukunimi.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteröidyistä on koottu liiton jäsenrekisteristä. Uusien jäsenien nimet ja sähköpostiosoitteet siirretään rekisteriin liittymislomakkeelta.

 

  1. Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja voidaan luovuttaa liiton ulkopuolelle seuraavasti: Vakuutusyhtiö Kalevalle (IF liittovakuutus) ja Muusikkojen sairauskassalle tiedot järjestön vakuuttamista jäsenistä, yhteistyösopimuksen mukaan työttömyyskassa Finkalle yhteisten jäsenten tiedot. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

  1. Rekisterin suojaus

Sähköpostiosoitteet ovat osa liiton jäsenrekisteriin kerättyjä henkilötietoja.
Rekisterin käyttöön oikeutetuilla liiton toimihenkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka oikeuttavat tietojen hakuun ja tallentamiseen sähköisesti työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Erityinen postituslista sijaitsee palvelimella, johon on pääsy liiton tiedottajalla.

 

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteritiedot säilytetään tässä rekisterissä niin kauan kuin henkilö on Suomen Muusikkojen liiton ja sen osaston jäsen.

 

10. Henkilön tarkistusoikeus

Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

 

11. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa tai tutkimuskäyttöä varten. Kiellon voi ilmoittaa sähköpostilla rekisteriasioiden osoitteeseen.

 

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Vaatimus korjaamisesta on esitettävä rekisteriasioita hoitavalle.