Jäsenmaksut

Jäsenmaksun suuruus ja maksutavat

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu peritään vain muusikontyöstä maksetusta palkasta tai palkan osuudesta. Muusikkojen liiton jäsenmaksusta päättää vuosittain liittovaltuusto, ja työttömyyskassa Finkan jäsenmaksun määrää vuosittain Finanssivalvonta. Vuonna 2020 liiton jäsenmaksu on ennakonpidätyksen alaisesta palkasta noin 1 % tai vähintään 18 euroa kuukaudessa, ja työttömyyskassan jäsenmaksu 13,25 euroa kuukaudessa. Maksutapoja on kaksi: työnantajaperintä ja itse maksaminen. Päätoimisen musiikinopiskelijan jäsenyys maksaa 9 euroa kuukaudessa.

Jäsenmaksujen työnantajaperintä

Työnantajaperinnässä olevat jäsenet työskentelevät toistaiseksi voimassa olevissa tai yli 3kk jatkuvissa määräaikaisissa työsuhteissa kaupunginorkestereissa ja kaupunginteattereissa, RSO:ssa sekä Suomen Kansallisoopperassa. Jäsenen antaman perintävaltakirjan nojalla työnantaja perii liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut ja tilittää ne liitolle. Jäsenmaksujen perinnän toteutumista jäsen voi seurata esimerkiksi palkkalaskelmasta. Mikäli perinnässä on epäselvyyttä, olethan yhteydessä liiton toimistoon. Työpaikkaa vaihtaessaan jäsenen on tehtävä uuden työnantajan kanssa uusi perintäsopimus ja peruttava sopimus entisen työnantajan kanssa. Valtakirjalomakkeita on saatavilla orkestereiden luottamusmiehiltä ja palkkatoimistoista sekä liiton toimistosta.

Jäsenmaksujen maksaminen itse

Muusikkojen liiton jäsenet, jotka maksavat jäsenmaksut itse, sijoitetaan oheiseen jäsenmaksutaulukkoon (A–E) muusikontyöstä saatujen tulojen mukaan. Jäsenmaksu on vähintään 18 euroa kuukaudessa.

Niiltä jäseniltä, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan, liiton jäsenmaksut laskutetaan kuuden kuukauden erissä. Työttömyyskassaan kuuluvilta jäseniltä peritään lisäksi työttömyyskassan jäsenmaksu, ja tällöin liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut laskutetaan neljännesvuosittain. Opiskelijajäsenten jäsenmaksut laskutetaan neljännesvuosittain. Opiskelijajäsenen kannattaa liittyä työttömyyskassan jäseneksi viimeistään opintojen loppuvaiheessa.

Kuukausiansioiden muuttuessa on siitä ilmoitettava liiton toimistoon, jotta maksuluokka voidaan tarkistaa.

T-maksuluokan jäsenet ovat pääsääntöisesti vanhuuseläkkeellä tai toistaiseksi jatkuvalla työkyvyttömyyseläkkeellä olevia jäseniä, joiden jäsenmaksu on 50 euroa. Maksu peritään kerran vuodessa.

On tärkeää, että jäsenmaksut maksetaan oikealla viitenumerolla, jotta ne kirjautuvat oikein henkilökohtaisiin jäsenrekisteritietoihin. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen, ja liitto toimittaa verottajalle vuosittain tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

Muusikkojen liitto on verkkolaskuttaja, joten itsemaksavat jäsenet voivat muuttaa jäsenmaksulaskunsa e-laskuksi verkkopankissaan tilaamalla hakemistosta Suomen Muusikkojen Liitto ry:n e-laskun.

Jäsenmaksua ja jäsenyyttä koskevat muutokset pyydetään ilmoittamaan liiton toimistoon sähköpostitse: sml@muusikkojenliitto.fi.

Liiton jäsenmaksut 2020

Luokka Maksu e/kk Lasku e/6 kk Peruste: ansiot e/kk
E 50,00 300,00 4 600–
D 42,00 252,00 3 800–4 599
C 34,00 204,00 3 000–3 799
B 26,00 156,00 2 200–2 999
A 18,00 108,00 alle 2 199
O (opiskelija) 9,00 27,00 / 3 kk
T (eläkeläinen) 50,00 /v

 

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut 2020

Työttömyyskassa Finkan jäsenmaksun suuruudeksi Finanssivalvonta on vahvistanut 13,25 e/kk.

Luokka Maksu e/kk Lasku e/3 kk Peruste: ansiot e/kk
E 63,25 189,75 4 600–
D 55,25 165,75 3 800–4 599
C 47,25 141,75 3 000–3 799
B 39,25 117,75 2 200–2 999
A 31,25 93,75 alle 2 199

Jäsenmaksuvapaus

Jäsen vapautetaan jäsenmaksusta siksi ajaksi, jonka hän on äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla tai suorittamassa asevelvollisuutta, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi. Jäsenmaksuvapautus myönnetään vain palkattomalle ajalle, ja sitä on aina haettava erikseen.

Liiton hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta määräajaksi pitkäaikaisen sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella. Vapautus voi kestää enintään yhden vuoden ja se voidaan myöntää vain ajalle, jolta hakijalle ei makseta muusikontyöstä lain tai sopimuksen perusteella palkkaa.

Vapaamuotoinen hakemus on toimitettava liiton toimistoon, ja mukaan on liitettävä esimerkiksi kopio lääkärintodistuksesta, josta sairauden kesto käy selville, tai Kelan päätös.

Jäsen ei voi vapautua työttömyyskassan jäsenmaksun maksamisesta.

Osoitteen- tai nimenmuutos

Osoitteen- tai nimenmuutoksesta on ilmoitettava sekä liiton että työttömyyskassan toimistoon.

Siirtyminen toiseen osastoon

Jäsen voi siirtyä toisen osaston jäseneksi. Esimerkiksi silloin, kun jäsen muuttaa toiselle paikkakunnalle, hänen suositellaan siirtyvän lähimpään liiton osastoon. Siirtymisestä ilmoitetaan liiton toimistoon.

Virkavapaat, vuorotteluvapaa, ulkomaille muutto, työttömyys

Kun jäsen siirtyy virka- tai vuorottelvapaalle, muuttaa ulkomaille työn takia tai jää työttömäksi, on hänen ilmoitettava siitä liiton toimistoon. Tällöin työnantajaperinnässä olevan jäsenen työnantaja ei enää peri jäsenmaksuja ja liiton toimisto laskuttaa ne.

Eroaminen

Jäsenen on sääntöjen mukaan ilmoitettava eroamisestaan liitosta ja osastosta ja työttömyyskassasta aina kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Ilmoitus on lähetettävä liiton toimistoon tai osastolle. Jäsensuhde lakkaa sen kalenterikuukauden lopussa, jonka kuluessa erosta on ilmoitettu.

Jos jäsen siirtyy muuhun ammattiliittoon, on hänen itse hoidettava liittyminen uuteen liittoon. Vasta kun varmistus jäsenyyden hyväksymisestä on tullut, lähettää jäsen sen jälkeen eroilmoituksen Muusikkojen liittoon. Varmuuden vuoksi jäsenen kannattaa ottaa itselleen kopio eroilmoituksesta.

Kun työnantajaperinnässä oleva jäsen siirtyy eläkkeelle, on hänen muistettava perua palkkatoimistossa jäsenmaksun perintään oikeuttava valtakirja. Jäsenen on ilmoitettava eläkkeelle siirtymisestään kirjallisesti myös liiton toimistoon. Eläkkeelle siirtynyt jäsen voi jatkaa jäsenyyttään liitossa ja osastossa ja maksaa A-luokan jäsenmaksua. Kun jäsen täyttää 68 vuotta, hänet siirretään eläkeläisjäsenen T-luokkaan, sillä vasta 68-vuotiaana päättyy Muusikkojen Sairauskassan jäsenyys. Jos jäsen eläkkeelle siirtyessään haluaa erota liitosta ja työttömyyskassasta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti liiton toimistoon.

Erottaminen

Mikäli maksut ovat jääneet suorittamatta kuuden kuukauden ajalta, jäsen erotetaan sääntöjen mukaisesti.

Muista ilmoittaa kaikista jäsenyyttäsi koskevista muutoksista liiton toimistoon.