Jäsenmaksut

Muusikkojen liiton jäsenyys on vuonna 2023 26 €/kk, ja opiskelijajäsenyys 10 €/kk.

Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen, ja liitto toimittaa verottajalle vuosittain tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

Jäsenmaksun suuruus ja maksutavat

Muusikkojen liiton jäsenmaksusta päättää liittovaltuusto, ja työttömyyskassa A-kassan jäsenmaksun määrää vuosittain Finanssivalvonta. Vuonna 2023 liiton jäsenmaksu on 26 €/kk. Maksutapoja on kaksi: työnantajaperintä ja itse maksaminen.

Päätoimisen musiikinopiskelijan jäsenmaksu on 10 €/kk ja jäsenmaksut laskutetaan kolmen kuukauden erissä. Opiskelijajäsenen kannattaa liittyä työttömyyskassan jäseneksi viimeistään opintojen loppuvaiheessa.

Vanhuuseläkkeellä tai toistaiseksi jatkuvalla työkyvyttömyyseläkkeellä olevan jäsenen jäsenmaksu on 50 €/vuosi.

Jäsenmaksujen työnantajaperintä

Työnantajaperinnässä olevat jäsenet työskentelevät toistaiseksi voimassa olevissa tai yli 3kk jatkuvissa määräaikaisissa työsuhteissa kaupunginorkestereissa ja kaupunginteattereissa, RSO:ssa sekä Suomen Kansallisoopperassa ja -baletissa. Jäsenen antaman valtakirjan nojalla työnantaja perii liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut ja tilittää ne liitolle. Jäsen voi seurata jäsenmaksujen perinnän toteutumista esimerkiksi palkkalaskelmasta. Mikäli perinnässä on epäselvyyttä, olethan yhteydessä liiton toimistoon. Työpaikkaa vaihtaessaan jäsenen on tehtävä uuden työnantajan kanssa uusi perintäsopimus ja peruttava sopimus entisen työnantajan kanssa. Valtakirjalomakkeita on saatavilla orkestereiden luottamusmiehiltä ja palkkatoimistoista sekä liiton toimistosta.

Jäsenmaksujen maksaminen itse

On tärkeää, että jäsenmaksut maksetaan oikealla viitenumerolla, jotta ne kirjautuvat oikein henkilökohtaisiin jäsenrekisteritietoihin.

Muusikkojen liitto on verkkolaskuttaja, joten itsemaksavat jäsenet voivat muuttaa jäsenmaksulaskunsa e-laskuksi verkkopankissaan tilaamalla hakemistosta Suomen Muusikkojen Liitto ry:n e-laskun.

Muutokset

Jäsenmaksua ja jäsenyyttä koskevat muutokset pyydetään ilmoittamaan liiton toimistoon sähköpostitse: sml@muusikkojenliitto.fi.

Työttömyyskassa A-kassa 2023

Työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2023 on 8 €/kk.

Muusikkojen liitto siirtyi tasajäsenmaksuun vuoden 2022 alusta alkaen. Lue lisää muutoksen taustoista >

Jäsenmaksuvapaus

Jäsen vapautetaan jäsenmaksusta siksi ajaksi, jonka hän on äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla tai suorittamassa asevelvollisuutta, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi. Jäsenmaksuvapautus myönnetään vain palkattomalle ajalle, ja sitä on aina haettava erikseen.

Liiton hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta määräajaksi pitkäaikaisen sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella. Vapautus voi kestää enintään yhden vuoden ja se voidaan myöntää vain ajalle, jolta hakijalle ei makseta muusikontyöstä lain tai sopimuksen perusteella palkkaa.

Vapaamuotoinen hakemus on toimitettava liiton toimistoon, ja mukaan on liitettävä esimerkiksi kopio lääkärintodistuksesta, josta sairauden kesto käy selville, tai Kelan päätös.

Jäsen ei voi vapautua työttömyyskassan jäsenmaksun maksamisesta.

Osoitteen- tai nimenmuutos

Osoitteen- tai nimenmuutoksesta on ilmoitettava sekä liiton toimistoon että A-kassan toimistoon.

Siirtyminen toiseen osastoon

Jäsen voi siirtyä toisen osaston jäseneksi. Esimerkiksi silloin, kun jäsen muuttaa toiselle paikkakunnalle, hänen suositellaan siirtyvän lähimpään liiton osastoon. Siirtymisestä ilmoitetaan liiton toimistoon.

Virkavapaat, vuorotteluvapaa, ulkomaille muutto, työttömyys

Kun jäsen siirtyy virka- tai vuorottelvapaalle, muuttaa ulkomaille työn takia tai jää työttömäksi, on hänen ilmoitettava siitä liiton toimistoon. Tällöin työnantajaperinnässä olevan jäsenen työnantaja ei enää peri jäsenmaksuja ja liiton toimisto laskuttaa ne.

Eroaminen

Jäsenen on sääntöjen mukaan ilmoitettava eroamisestaan liitosta / osastosta ja työttömyyskassasta aina kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Ilmoitus on lähetettävä liiton toimistoon. Jäsensuhde lakkaa sen kalenterikuukauden lopussa, jonka kuluessa erosta on ilmoitettu.

Työttömyyskassan jäsenenä hankitut työskentely- ja vakuutuskaudet säilyvät, jos siirryt työttömyyskassasta toiseen kuukauden kuluessa. Jäsenmaksujen tulee olla maksettuina edelliseen työttömyyskassaan/ammattiliittoon eroamishetkeen asti kyseisen kassan/liiton sääntöjen määräämällä tavalla. Jos kuukauden siirtymäaika ylittyy, sinun tulee täyttää työskentely- ja vakuutuskaudet uudelleen uudessa työttömyyskassassa. Samanaikaisesti et voi olla jäsenenä kahdessa työttömyyskassassa. Sinun tulee itse huolehtia toisen työttömyyskassan/ammattiliiton jäsenyyden irtisanomisesta.

Kun työnantajaperinnässä oleva jäsen siirtyy eläkkeelle, on hänen muistettava perua palkkatoimistossa jäsenmaksun perintään oikeuttava valtakirja. Jäsenen on ilmoitettava eläkkeelle siirtymisestään kirjallisesti myös liiton toimistoon, esimerkiksi sähköpostitse.

Erottaminen

Mikäli maksut ovat jääneet suorittamatta kuuden kuukauden ajalta, jäsen erotetaan sääntöjen mukaisesti.

Muista ilmoittaa kaikista jäsenyyttäsi koskevista muutoksista liiton toimistoon.