Ilmoittaudu mukaan taidealojen freelancerien markkinointiseminaariin

Suomenruotsalainen kulttuuri- ja neuvontapalveluiden organisaatio Luckan järjestää taidemarkkinointia sekä digitaalisia alustoja käsittelevän luennon keskiviikkona 25. tammikuuta klo 11–13.30 osana Smartkultur i Nyland -projektiaan. Luento on maksuton, ja se on suunnattu taide- ja kulttuurialan freelancereille.

Pekka Saarikorven luento lähestyy markkinointia kulttuuritekijän näkökulmasta. Koulutus pohjaa tämän hetken tutkimustietoon markkinoinnista, yleisöistä ja digitaalisista alustoista, peilaten tätä tutkimustietoa Saarikorven omiin kokemuksiin taidekentällä toimimisesta. Saarikorpi toimii väitöskirjatutkijana Hanken School of Economics:ssa tutkimuskohteenaan taidemarkkinointi ja yleisötyö. Hänellä on myös yli 20 vuoden kokemus musiikin ja esittävän taiteen parista.

Luennolla avataan markkinoinnin ja viestinnän periaatteita taidenäkökulma edellä, ohjataan taidemarkkinoinnin perusteisiin käytännön esimerkein ja keskustellaan taidemarkkinoinnin haasteista, mahdollisuuksista sekä työkaluista. Keskiössä ovat kuvallinen ja tarinallinen viestintä, yleisöt sekä digitaaliset alustat.

Luento pidetään keskiviikkona 25. tammikuuta klo 11–13.30 Luckanin tiloissa Helsingissä osoitteessa Yrjönkatu 27. Luentokielenä on suomi.

Katso lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan >