Harjoittelusta ammattitaidon ylläpitämiseksi ei pidä kertoa TE-keskukselle

Harjoittelusta kertominen voi johtaa väärinkäsitykseen, jonka korjaaminen on hankalaa. 

Taiteilijoiden työttömyysturvaa koskeva ELY-keskuksen ohjeistus on yksiselitteinen: Ammattitaidon ylläpitämisenä pidettävästä toiminnasta ei pyydetä työnhakijalta selvitystä eikä siitä anneta työvoimapoliittista lausuntoa.

Musiikin esittäjän ei siis pidä lainkaan raportoida TE-keskukselle normaalista ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tapahtuvasta harjoittelusta. Jos muusikko kertoo tällaisesta harjoittelusta, on vaarana, että se tulkitaan selvitykseksi harjoittelusta tiettyä produktiota varten tai jonkin välittömän taloudellisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tällaisia voivat olla tilausesiintymiset, joiden sisältö on määritelty, tai levytyssopimuksen tallennusvelvoitteen täyttämiseen liittyvä valmistautuminen.

Kun selvitystä ei edellytetä, sitä ei pidä myöskään antaa.

”Näyttää siltä, että monet musiikin esittäjät tekevät virheen kertoessaan TE-keskukselle avoimesti omasta harjoittelustaan, jolloin asia tulee ilmaistuksi väärin tai epätarkasti tai se käsitetään väärin. Tämä voi johtaa työttömyysturvan epäämiseen, kun työnhakijan katsotaan toimivan yrittäjäasemassa tai työllistyvän omassa työssään”, toteaa Muusikkojen liiton sopimuspäällikkö Miika Tarhio.

Väärinkäsitysten korjaaminen vaatii yleensä valitusprosessin ja se vie aikaa, eikä lopputuloksestakaan ole varmuutta.

Ammattitaidon ylläpitämiseen tai kehittämiseen tähtäävä harjoittelu voi käsittää kaikenlaista instrumentti- tai lauluharjoittelua oli kyse sitten musiikkiteoksista tai harjoitteista yksin tai ryhmässä.

”Raja kulkee siinä, että selkeästi tiettyyn projektiin kohdistuva tai taloudelliseen tavoitteeseen tähtäävä harjoittelu voidaan katsoa omassa työssä työllistymiseksi tai yrittäjätoiminnaksi”, Miika Tarhio avaa.

Tiettyä teosta voi siis harjoitella joko yleisesti ammattitaidon ylläpitämisen tai kehittämisen tarkoituksessa tai siksi, että sen esitys esimerkiksi konsertissa tai yksityistilaisuudessa on nimenomaisesti tilattu tai sovittu. Harjoittelun tarkoitus määrää, kumpaan kategoriaan se luetaan työttömyysturvaharkinnassa.