Hallituksen esitys työttömyysturvalain muuttamisesta läpi valiokunnassa

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi tänään tiistaina 8. joulukuuta hallituksen lakiesityksen HE94/2015, jossa ehdotetut muutokset uhkaavat freelancereiden työttömyysturvaa. Päätösehdotuksessaan valiokunta esittää lakimuutoksia eduskunnan hyväksyttäviksi muuttamattomana.

Muusikkojen liitto vastusti esitystä ja vetosi asiassa erikseen jokaiseen valiokunnan jäseneen. Myös muut kulttuurialan järjestöt toimittivat lausuntonsa valiokunnalle. Valiokunnan mietintöä edeltävänä iltana taiteilijat lähestyivät valiokunnan jäseniä vetoomuksellaan. Valiokunnan mietinnösssä Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja Anna-Maja Henriksson (r.) esittivät vastalauseen, josta huolimatta esitys hyväksyttiin valiokunnan enemmistön äänin.

Muusikkojen liitto ei pidä lainkaan hyväksyttävänä sitä, että palkansaajakeskusjärjestöt eivät ole muutoshanketta aikanaan vastustaneet. Syytä tähän ei varmuudella tiedetä, mutta oletus on, ettei esityksen vaikutuksia ole kaikilta osin osattu ennakoida. Se onkin vaikeaa pelkän lakitekstiesityksen perustella, ja esityksen käytännön vaikutuksista kiistellään edelleen.

Lakimuutokset voivat johtaa itsensä työllistäjien määrittelyyn yrittäjiksi entistä helpommin. Tämä koskee laskuttavia freelancereita, joiden kohdalla avainasemassa on se, saavatko he tulonsa palkkana vai työkorvauksena. Moni saa jo tällä hetkellä tahtomattaan tai tietämättään työkorvauksia palkan sijaan, ja työkorvauksen vastaanottaminen voi jatkossa entistä helpommin johtaa yrittäjäksi tulkitsemiseen työttömyysturvan osalta.

Muutosesitys korottaa toteutuessaan yrittämisen kynnystä. Samaan suuntaan vaikuttaa verotuskohtelu, joka on laskuttavan freelancemuusikon kannalta edelleen epävarmuustekijä. Tämä on paradoksaalista, ottaen huomioon että maassa on enemmistöporvarihallitus, jonka voisi kuvitella pikemminkin helpottavan yrittäjätoiminnan aloittamista eikä vaikeuttavan sitä.