Hallitukselta laaja kokonaisuus toimeentulon turvaamiseksi

Suomen hallitus on 20. maaliskuuta 2020 sopinut laajasta kokonaisuudesta, jolla turvataan työpaikkoja ja ihmisten toimeentuloa sekä helpotetaan yritysten taloustilannetta.

Hallitus toteuttaa pääosan työmarkkinajärjestöjen ehdottamista toimista, joilla taataan sekä työntekijä- että työnantajapuolen selviytyminen poikkeustilanteessa. Järjestöjen esitysten toimet turvaavat etenkin niiden ihmisten toimeentuloa, jotka joutuvat lomautetuiksi tai menettävät työpaikkansa. Lisäksi ne sujuvoittavat yritysten sopeutumista vaikeaan tilanteeseen. Muun muassa lomautukseen liittyviä määräaikoja tullaan lyhentämään.

Työmarkkinajärjestöjen esittämien toimien lisäksi hallitus turvaa yrittäjien ja freelancereiden toimeentuloa yritysmuodosta riippumatta työttömyysturvan kautta.

Yritysten rahoitusta turvataan useilla miljardiluokan toimilla. Lisäksi otetaan käyttöön uusia suoria tukia. Näiden tarkoituksena on turvata yritysten maksuvalmius kriisin yli ja estää konkursseja. Toimet ovat käytössä kaikilla toimialoilla.

Muusikkojen liitto seuraa tilannetta jatkuvasti ja tiedottaa jäsenistöä asiasta tarkemmin heti lisätietoa saatuaan.

Tutustu Muusikkojen liiton infopakettiin koronaan liittyen >