Gramex kuuntelee -kyselyn tulokset: Tekijänoikeuksien merkitys korostuu alan murroksessa

Musiikin tekijänoikeusjärjestö Gramexin keväällä 2022 teettämän Gramex kuuntelee -asiakas- ja sidosryhmäkyselyn mukaan tekijänoikeuksien ja musiikin merkitys on alan ammattilaisille keskeinen. Erityisesti taiteilijat, jotka olivat huolissaan tulevaisuuden toimeentulon kehittymisestä, peräänkuuluttivat tekijänoikeuskorvausten merkitystä. Kaikista suomenkielisistä oikeudenhaltijoista 83 % piti musiikin tekijänoikeussuojaa tällä hetkellä joko sopivana tai jopa liian heikkona.

Gramex kuuntelee -kyselyn vastaajien näkemykset jakaantuivat musiikkialan tulevaisuudennäkymien suhteen. Lähes kaikki vastanneet musiikin lupa-asiakkaat eli kaupallisten radioiden, Yleisradion, av-tuotantoyritysten sekä taustamusiikkioperaattorien edustajat näkivät, että musiikin käyttö ja merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Kasvun kiihdyttäjänä pidettiin digitaalisuutta.

Toisaalta digimurros luo vastaajien mukaan epävarmuutta. Gramexin oikeudenhaltijat eli äänitteillä esiintyvät taiteilijat ja tuottajat kokivat, että digiajalla tulevaisuuden toimeentulo ja tulonmuodostus on vaikeasti ennakoitavaa. Noin puolet oikeudenhaltijoista koki, että uusi teknologia tarjoaa uusia lupaavia mahdollisuuksia. Toisaalta jopa puolet vastasi, että jatkossa vain harva voi enää elää ammattimaisesti musiikista saamillaan tuloilla. Tulevaisuuden suhteen pessimistinen vastaajajoukko myös näki muita selvästi useammin, että tekijänoikeuden suoja on jo tälläkin hetkellä liian alhainen.

Lue lisää >