Freelancereiden TYK-kuntoutuksessa tilaa

Oletko kärsinyt pitkään selkäsairaudesta tai muista tuki- ja liikuntaelinvaivoista ja koet työkykysi niiden takia selvästi alentuneeksi? Onko työssä selviytymisesi vaikeutunut pidemmän aikaa jatkuneesta stressistä, uupuneisuudesta, ahdistuneisuudesta tai masennusoireista? Kelan freelancemuusikoille tarkoitettu TYK-kuntoutus on hyvä pysähdyspaikka muusikolle, jolla sairaudet ja oireet ovat alkaneet haitata työn tekemistä ja heikentävät tai uhkaavat heikentää työkykyä. Kuntoutuksessa on vielä tilaa.

Tyypillinen TYK-kuntoutuja voisi olla esimerkiksi pitkän työuran tehnyt freelancemuusikko, joka on kärsinyt pidemmän aikaa tuki- ja liikuntaelinvaivoista (esim. selkäkivuista, niska–hartiakivuista tai/ja niveloireista), jotka ovat selkeästi alkaneet vaikeuttaa työssä selviytymistä. Muusikko kokee työkykynsä alentuneeksi ja hänellä on mahdollisesti pelko, ettei selviä tulevaisuudessa sairauksien takia enää työstään. Esimerkiksi pitkillä keikkamatkoilla istuminen on tuskallista selkäkipujen takia, roudauksesta puhumattakaan. Soittaminen on vaikeutunut kipujen takia, työstä selvitäkseen muusikko joutuu käyttämään kipulääkkeitä. Sairaudet ja oireet ovat heikentäneet työintoa, ja omasta terveydestä huolehtiminen ja harrastukset ovat jääneet toissijaisiksi. Työkyvyn turvaamiseksi ja parantamiseksi arki kaipaisi uutta ryhtiä. Muusikolla on halu jatkaa työssään ja työuraa on jäljellä vielä ainakin muutama vuosi.

Mahdollisuus TYK-kuntoutukseen voi olla samoin kokeneella muusikolla, jonka työssä selviytyminen on vaikeutunut selkeästi jo pidemmän aikaa henkiseen jaksamiseen liittyvien oireiden takia (esim. työuupumus, ahdistuneisuus, lievä masennus, unettomuus). Taustalla voi olla esimerkiksi omat sairaudet, ylikuormittuminen työssä, työn epävarmuus, taloudelliset vaikeudet, perhe-elämän kriisit. Muusikko kokee työssä selviytymisen selkeästi heikentyneen, eikä hän ole saanut pysyvämpää apua terveydenhuollon tai työterveyshuollon toimenpiteistä.

Usein TYK-kuntoutuja on kahden em. esimerkin yhdistelmä. On pitkään jatkunut tuki- ja liikuntaelinsairaus sekä henkiseen jaksamiseen liittyviä oireita, ja nämä yhdessä ovat selvästi alentaneet työkykyä. Kuntoutuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kuntoutustarve ja -mahdollisuudet on selvitetty eivätkä työterveyshuollon tai terveydenhuollon toimenpiteet ole olleet riittäviä työkyvyn ylläpitämiseen.

Mikäli koet, että TYK-kuntoutus olisi Sinulle tarpeen työkykysi turvaajana, käytä mahdollisuus hyväksesi ja toimi pian – tarvittaessa kysy lisää.

Tarkat tiedot kuntoutuksesta ja hakuohjeet löytyvät täältä.

Timo Lehtinen, Herttuan kuntoutuskeskus
015 76 9900, 040 524 8271
timo.lehtinen@herttua.fi