Forum Artis: Taide on luovan talouden alkulähde

Forum Artis on julkaissut hallitusohjelmatavoitteensa otsikolla "Taide on luovan talouden alkulähde."

17 taiteilijajärjestöä edustava Forum Artis on laatinut Taide on luovan talouden alkulähde -esitteen hallitusohjelmatavoitteistaan tulevalle hallituskaudelle 2019–2023. Tavoitteissa keskitytään taiteilijoiden työskentelyedellytyksiin ja toimeentuloon.

Tutustu Forum Artisin hallitusohjelmatavoitteisiin >

Forum Artis on valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö. Se edistää, vaalii ja tukee jäsenjärjestöjensä edustamia taiteenaloja ja eri taiteenalojen keskinäistä kanssakäymistä sekä toimii edustamiensa taiteenalojen oikeudellisten ja taloudellisten etujen hyväksi. Muusikkojen liitto on yksi Forum Artisin jäsenistä.