Euroopan parlamentti hyväksyi tekijänoikeusdirektiivin

Euroopan parlamentti hyväksyi kiistellyn tekijänoikeusdirektiivin täysistunnossaan tiistaina 26. maaliskuuta 2019 äänin 348–274. Direktiivi sisältää merkittäviä parannuksia musiikin esittäjien ja muiden tekijänoikeuden haltijoiden asemaan, ja se velvoittaa palveluntarjoajia maksamaan korvauksen sisällön käytöstä.

Vuosien ajan keskustelussa ollut tekijänoikeusdirektiivi on hyväksytty Euroopan parlamentin täysistunnossa, ja sen toteutuminen on merkittävä askel reilumman tekijänoikeuslainsäädännön edistämiseksi.

Tekijänoikeusdirektiivin myötä YouTuben ja vastaavien palveluiden tulee lisensoida sisältö ja sopia korvaukset materiaalista. Tähän saakka palvelut ovat tulkinneet kuuluvansa EU:n sähkökauppadirektiivin alle, johon kuuluvan safe harbour -artiklan perusteella niiden on katsottu olevan vain teknisiä välittäjiä, eikä siksi vastuullisia sisällön lisensoinnista.

Direktiiviin sisältyy myös kohtuullisen korvauksen periaate: tekijöiden ja esiintyjien tulee saada sopiva ja oikeasuhteinen korvaus teostensa ja muun aineistonsa hyödyntämisestä. Lisäksi direktiivin avoimuusvelvoite tuo tekijälle ja esittäjälle oikeuden saada riittävän avoimesti tietoa siitä, mihin tilitykset perustuvat ja mistä tilitetty korvaus on kertynyt. Tämä velvoittaa kaikkia tahoja, jotka tilittävät tekijänoikeuskorvauksia oikeudenomistajille. Mikäli alun perin sovittu korvaus on kohtuuttoman pieni verrattuna todellisuudessa syntyneisiin tuloihin, direktiivi tuo tekijälle ja esittäjälle myös oikeuden vaatia lisäkorvausta jälkeenpäin.

”Direktiivin hyväksyminen on iso uutinen tekijänoikeusaloilla, ja siihen tiivistyy monenlaisia odotuksia. Todellinen testi direktiivin hyödyllisyydestä on kuitenkin sen implementointi kansalliseen lainsäädäntöön. Täytyy toivoa, että Suomessa päästään hyvään lopputulokseen uuden hallituksen voimin”, kommentoi Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen.

Muusikkojen liitto on antanut direktiiviä koskevia lausuntoja ja kannanottoja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä ajanut asiaa poliittisten päättäjien suuntaan sekä kotimaassa että EU:ssa.