Esittävän taiteen sektorin poikkeusajan työskentely- ja esittämisohjeet

Kansalliset suositukset tuotantojen turvallista rakentamista, harjoittelua ja esittämistä varten poikkeusaikana on laadittu alan järjestöjen, instituutioiden ja työtä konkreettisesti tekevien ammattilaisten yhteistyössä koko esittävän taiteen kentän vapaaseen käyttöön.

Suositusten tarkoitus on tarjota ohjeita ja välineitä alan organisaatioiden oman paikallisen koronaohjeistuksen laatimista varten ja poikkeusajan käytännön toiminnan järjestämisen tueksi. Suositusten teossa on konsultoitu Työterveyslaitoksen koronavirusasiantuntijoita.

Ohjeistuksen kokoamisen takana on Suomen Teatterit ry:n, Teatterikeskus ry:n, Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n ja Suomen kansallisoopperan ja -baletin kokoama projektiryhmä, jonka toimesta ammatti- tai teemakohtaisiin alatyöryhmiin on kutsuttu ammattilaisia ympäri Suomea ja mahdollisimman erilaisista taloista. Lisäksi työtä on arvioinut kenttää laajasti edustanut arviointiryhmä. Muusikkojen liitosta mukana ovat olleet varapuheenjohtaja Patrik Stenström ja hallituksen jäsen Ritva Kaukola.

Ohjeistus on laadittu täydentämään viranomaisten ohjeita sen varmistamiseksi, että esittävän taiteen alalla kiinnitetään poikkeusaikana riittävän perusteellisesti huomiota sekä työ- että yleisöturvallisuuteen.

Tutustu ohjeistukseen >

Ohjeistuksen laatimisessa on hyödynnetty Kansainvälisen Muusikkojen liiton (FIM) laatimaa turvallisen työhön paluun suositusta orkesterimuusikoille. Suositus on laadittu niin kansainvälisten kuin kansallisten työhön paluuta suunnittelevien ryhmien avuksi ja tueksi, ja Patrik Stenström on ollut mukana myös FIM:n suosituksen muotoilussa. Lue lisää >