Esiintyjä ja tapahtumatakuu – Selvitä korvausoikeutesi

Ulottuuko Valtiokonttorin tapahtumatakuu esiintyjille asti? Kysymykseen on kuumeisesti etsitty vastausta yhteistyössä muusikkojen, ohjelmatoimistojen ja tapahtumajärjestäjien kesken. Alan yhteinen tahtotila on, että tapahtumatakuun kautta saataisiin korvaus myös esiintyjille, ohjelmatoimistoille ja esiintyjien alihankkijoille eli teknikoille ja tekniikan toimittajille. Tapahtumatakuun kautta raha voisi nyt kanavoitua juuri niille ihmisille, jotka menettävät töitään rajoitusten vuoksi. Tilanne on edelleen epäselvä, muttei toivoton.

Miten tapahtumatakuu toimii?

Tapahtumajärjestäjä on hakenut ennen tapahtuman järjestämisajankohtaa Valtiokonttorilta tapahtumatakuusitoumuksen siltä varalta, että tapahtuma joudutaan yleisörajoitusten vuoksi perumaan tai järjestämään suunniteltua pienemmässä muodossa. Jos näin käy, Valtiokonttori korvaa 85 % syntyneistä kuluista. Sitoumuksen hakuaika umpeutui elokuun 2021 lopussa.

Tapahtumajärjestäjä on ilmoittanut tapahtumatakuuhakemuksessa omat kulunsa sekä alihankkijat, joihin kuuluvat myös esiintyjä- ja ohjelmapalvelut. Yleensä järjestäjä ilmoittaa alihankkijaksi ohjelmatoimiston ja kuluksi esiintymisestä sovitun myyntihinnan. Järjestäjän ilmoituksen pohjalta alihankkijat voivat hakea korvausta suoraan Valtiokonttorilta 15.9.–7.12.2021.

Miten esiintyjän tulee toimia?

1. Selvitä, onko tapahtuma tapahtumatakuun piirissä

Jos sinulta on peruuntunut esiintyminen tapahtumassa koronarajoitusten vuoksi, käy katsomassa Valtiokonttorin sivuilta, onko kyseinen tapahtuma listattu tapahtumatakuun piiriin. Järjestäjän ilmoittamat alihankkijat näkyvät sivun alalaidassa. Selvitä, kuka on myynyt sen esiintymisen, jossa sinun piti olla mukana – tämä on taho, jonka kautta korvauksen pitäisi kanavoitua esiintyjälle.

2. Ole yhteydessä ohjelmatoimistoon

Jos alihankkijaksi on ilmoitettu ohjelmatoimisto, se voi hakea korvausta toteutuneista kuluista, joita ovat esimerkiksi palkka-, tekniikka-, matka-, materiaali- ja suunnittelukulut. Ohjelmatoimiston tulisi maksaa keikasta sovitut korvaukset, joita se voi sitten hakea Valtiokonttorilta siihen summaan asti, jonka tapahtumajärjestäjä on ilmoittanut. Tapahtumatakuu korvaa 85 % toteutuneista kuluista, joten tapauskohtaisesti työryhmän ratkaistavaksi jää se, miten katetaan 15 % omavastuuosuus.

Esiintyjien aktiivisuutta tarvitaan

Tapahtumatakuu ei ole esiintyjän näkökulmasta ongelmaton, eikä käytännön näyttöä korvauksen saamisesta esiintyjänä vielä ole. Siksi nyt on tärkeää, että muusikot työryhmineen ovat itse aktiivisia asian suhteen ja ottavat yhteyttä ohjelmatoimistoihin, jotka ovat esiintymisiä sopineet. Varmaa tietoa tapahtumatakuun toimivuudesta tulee vasta, kun päätöksiä saadaan 15.9. eteenpäin jätetyistä hakemuksista.

Sopimus pitää ja korvausvelvollisuus säilyy

Lähtökohtaisesti esiintyjän ja tapahtumanjärjestäjän tai ohjelmatoimiston välinen sopimus pitää ja korvausvelvollisuus säilyy. Toimeksiantosopimusten kohdalla koronarajoitusten osalta pelkkään force majeureen vetoaminen ei ole ollut mahdollista enää maaliskuun 2020 jälkeen. Korvausvastuuta on voitu rajoittaa pelkästään selvästi koronarajoituksiin liittyvillä sopimuksiin kirjatuilla ehdoilla. Työsopimusten osalta tilannetta tulee tarkastella puhtaasti työsopimuslain perusteella. Näin ollen tapahtumatakuun edellyttämiä syntyneitä kuluja voidaan osoittaa Valtiokonttorille ja hakea tapahtumatakuukorvauksia.