Dialogia synnyttämässä: SKAALA-hankkeen kuulumisia

Loppuvuodesta 2020 käynnistynyt Muusikkojen liiton ja Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry:n yhteinen SKAALA-hanke etenee nopeiden muutosten ja epävarmojen aikojen keskellä.

Viime vuoden loppupuolella käynnistynyt SKAALA-hanke alkoi rakentua tulevaisuusnäkymässä, jossa esiintymisaloja saataisiin todennäköisesti availtua vähitellen kevään 2021 aikana, ja jossa kesän esiintymistilaisuudet toteutuisivat jo edes jonkinlaista normaalitilannetta lähestyen. Kristallipalloa ei ole kenelläkään, mutta viimeaikaisen tautitartuntakehityksen ja sen myötä koventuneiden rajoitusten pohjalta on valmistauduttava jo siihenkin vaihtoehtoon, että myös tämän vuoden kesää vietetään ilman suuria konsertteja ja yleisötapahtumia.

Samalla kun koronavirustilanne on huonontunut ja rajoitustoimet tiukentuneet entisestään, alkaa taide- ja kulttuurialojen kärsivällisyys olla lopussa. Monen ammattilaisen voimavarat ohjautuvat lähinnä toimintojen tekohengittämiseen samalla kun pitäisi jaksaa katsoa tulevaisuuteen, pohtia ratkaisuja erilaisiin arjen ongelmiin ja olla jatkuvassa muutos- ja toimintavalmiudessa.

Vaikka tilanne on haastava, ovat SKAALA-hankkeen työryhmät kokoontuneet jo useamman kerran pohtimaan erilaisia toimintamalleja esiintymistoiminnan kehittämiseksi ja käynnissä pitämiseksi vallitsevien olosuhteiden keskellä – edes jonkinlaisella volyymilla. Hankkeen alla toimii kaksi kuukausittain kokoontuvaa työryhmää, joista toinen keskittyy esiintymistoiminnan skaalaukseen ja toinen striimaus- ja hybriditapahtumien kehittämiseen.

Ryhmissä käsiteltävät ajankohtaiset ilmiöt ja tilanteet näyttäytyvät usein hieman erilaisina riippuen siitä, missä asemassa itse kukin musiikkikentällä toimii, joten työryhmissä on käyty keskustelua toimintaympäristön tämän hetken haasteita monista eri näkökulmista katsoen. Keskusteluissa on pohdittu esimerkiksi kotimaisten striimitapahtumien keskittämistä yhteiskäyttöalustalle, lisätyn todellisuuden hyödyntämistä striimauksissa, uusien tapahtumakonseptien kehittämistä, näihin liittyviä tarpeita sekä kestävän kehityksen edistämistä tulevaisuuden esiintymistoiminnassa. Tulevina kuukausina ryhmissä ruoditaan muun muassa edellä mainittuihin liittyviä tekijänoikeuksia ja ansaintalogiikkaa.

Hankkeen ympärille asettuvista teemoista syntyy paljon uusia kysymyksiä, ja niitä kannattaakin esittää jatkuvasti – juuri niiden pohjalta onnistumme toivottavasti löytämään suurimmat kysymykset ja tarpeet, joihin esiintymisalan tulisi lähteä yhteisvoimin vastaamaan.

Erityisesti tämän hetken tilanteessa alan toimijoiden välinen vuoropuhelu on ensiarvoisen tärkeää. Toimivan dialogin kautta meidän kaikkien on mahdollista kehittää yhdessä alaamme paremmaksi ja synnyttää samalla uusia toimintatapoja, jotka luovat uusia ansaintamalleja ja kannattelevat kaikkien työhyvinvointia.


Kirjoittaja on SKAALA-hankkeen viestintä- ja hankekoordinaattori.