Asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus myös suoratoistokäytöstä

Direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla eli nk. DSM-direktiivi hyväksyttiin EU:ssa 15.4.2019. Direktiivi tuli sisällyttää osaksi jäsenmaiden lainsäädäntöä 7.6.2021 mennessä, mutta Suomessa direktiivin toimeenpano on edelleen kesken ja tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä.

DSM-direktiivi on tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden kannalta myönteinen, sillä sen 18 artikla edellyttää, että jäsenvaltiot varmistavat, että kun tekijät ja esittävät taiteilijat lisensoivat tai siirtävät yksinoikeutensa teostensa tai muun suojatun aineistonsa hyödyntämiseen, heillä on oikeus saada asianmukainen ja oikeasuhteinen korvaus. Direktiivin 18 artiklan mukaisesti tekijänoikeuslakiin on ehdotettu lisättäväksi samansisältöisiä säännöksiä. Ehdotetut säännökset korvausoikeuden osalta eivät kuitenkaan vielä takaa esittäville taiteilijoille kohtuullista korvausta verkkokäytöstä, kuten suoratoistosta, joka on taloudellisessa mielessä selvästi merkittävin musiikin hyödyntämismuoto.

Levy-yhtiöt ja suoratoistopalvelut korjaavat tällä hetkellä suurimman osan musiikin suoratoistosta kertyvistä tuloista. Ongelmana on, että esittävien taiteilijoiden saama korvaus suoratoistokäytöstä on kuitenkin usein lähes olematon. Esittävät taiteilijat kuten levyttävät artistit ja studiomuusikot eivät saa kohtuullista ja useissa tapauksissa juuri minkäänlaista korvausta suoratoistopalveluista.

Muusikkojen liitto on tekijänoikeuslain uudistusta koskevissa kannanotoissaan ja lausunnoissaan esittänyt, että lainsäätäjän tulisi varmistaa, että esittävien taiteilijoiden oikeudet esitysten hyödyntämisen suhteen toteutuvat tietoverkkoympäristössä samalla tavalla kuin sen ulkopuolellakin. Suoratoiston tulonjakoon liittyvä ongelma ei siis ratkea ilman lainsäädäntöä, joka tuo kaikille esittäville taiteilijoille oikeuden asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen myös suoratoistokäytöstä.

Ratkaisuna Muusikkojen liitto on esittänyt, että myös Suomessa pantaisiin täytäntöön tekijänoikeusjärjestön hoitama esittävien taiteilijoiden luovuttamaton korvausoikeus suoratoistokäytöstä. Käytännössä suoratoistopalvelu sopisi siis käytöstä ja maksettavasta korvauksesta esittäviä taiteilijoita edustavan tekijänoikeusjärjestön Gramexin kanssa, ja Gramex tilittäisi keräämänsä korvaukset äänitteillä esiintyville esittäville taiteilijoille. Luovuttamaton korvausoikeus ei vaikeuttaisi artistien ja levy-yhtiöiden sekä levy-yhtiöiden ja suoratoistopalveluiden välisiä sopimusjärjestelyitä vaan toimisi sen rinnalla omana kokonaisuutenaan.

Esittämämme oikeudenmukaisempi malli on ollut menestyksekkäästi voimassa Espanjassa jo yli 15 vuoden ajan ja saman suuntaisia parannuksia on lainsäätäjän toimesta suunnitteilla myös Belgiassa. Näkemyksemme mukaan luovuttamaton korvausoikeus olisi myös Suomessa toimiva keino taata esittäville taiteilijoille tekijänoikeusdirektiivin 18 artiklan mukaisesti heidän oikeutensa asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen suoratoistokäytöstä heti ensimmäisestä striimistä lähtien.

Artikkeli on julkaistu Muusikko-lehdessä 3/2022.