Amsterdamissa keskusteltiin terveydestä

Kansainvälisen muusikkojen liiton (FIM) terveyskonferenssi 8.–9. marraskuuta kokosi Amsterdamiin edustajia liitoista ympäri Euroopan.

Konferenssin ohjelmassa esiin nousivat etenkin esiintymisjännitys sekä paineet ja stressi. Myös muusikon ikääntymisestä keskusteltiin, ja kuultiin erilaisia esimerkkejä muusikoille tarjottavista terveyspalveluista. Lisäksi kuultiin alalla tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä tehdyistä tutkimuksista.

Suomen Muusikkojen liiton teettämää tutkimusta sekä liiton terveyspalveluja esitteli konferenssissa liiton varapuheenjohtaja Pekka Lehti. Hän kertoi muun muassa ainutlaatuisesta Sairauskassa-järjestelmästä, terveysneuvonnasta ja muusikkojoogasta sekä tekeillä olevista terveystutkimuksista. Lehden puheenvuoro herätti kansainvälisten kollegojen keskuudessa laajaa kiinnostusta.