Ajankohtaista tekijänoikeudesta

Tekijänoikeuslaista ja sen tulevaisuudesta on keskusteltu viime aikoina monessa yhteydessä. Kansalaisaloite toi aiheen julkiseen keskusteluun, ja lisäksi niin opetus- ja kulttuuriministeriössä kuin EU:n tasolla tehdään parhaillaan selvitystyötä tekijänoikeuteen liittyen.

Muusikkojen liitto kannattaa tekijänoikeuden luovutusehtojen ja korvausten kohtuullistamisella lainsäädännössä. Myös Suomen kansainvälinen kilpailukyky on jatkossa entistä suuremmalta osin sen varassa.

 

Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloite

Tekijänoikeuslain uudistamiseen tähtäävä, yli 50 000 allekirjoitusta kerännyt Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloite sai täystyrmäyksen eduskunnassa 6.2.2014. Aloitteella nähtiin oleva lähinnä keskustelunherättäjän rooli, mutta lakiesityksen pohjaksi siitä ei ajateltu olevan.

Kotimaisen luovan alan ja media-alan työntekijöiden, yritysten ja taiteilijoiden järjestöt varoittivat yhteisellä kannanotollaan Järkeä tekijänoikeuslakiin -aloitteen vaikutuksista. Toteutuessaan aloite pahimmillaan tekisi Suomesta piratismin turvasataman ja heikentäisi edellytyksiä luoda ja kehittää laillisia digitaalisia sisältöpalveluja. Aloitteessa vaadittu opetuskäytön linjaus merkitsisi tekijöiden tulojen ja oppimateriaalituotannon edellytysten heikkenemistä.

Lähetekeskustelussa moni kansanedustaja kiinnitti huomiota siihen, etteivät aloite ja sen markkinointiteksti vastanneet toisiaan. Joidenkin kansanedustajien puheenvuoroissa myös uskottiin osan allekirjoittajista harhautuneen esittelytekstien perusteella allekirjoittamaan aloitteen, mutta katuneen sittemmin.

Nekään edustajat, jotka näkivät aloitteessa jotakin myönteistä, eivät olleet sitä valmiita kannattamaan – näin kantansa muotoili mm. Vasemmistoliiton edustaja Silvia Modig, joka kiinnitti huomiota myös yleiseen väärinkäsitykseen lataamisen rangaistavuudesta. Tämä väärinkäsitys näkyy myös aloitteessa; siinä vaaditaan rangaistusten lieventämistä mm. laittoman nettilataamisen osalta, vaikkei se ole lainkaan rangaistavaa.

Osa luovan alan työpaikoista olisi vaarassa, jos tekijänoikeutta heikennettäisiin Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteessa esitetyllä tavalla. Muusikkojen liitto ei näe kansalaisaloitteessa paljoakaan kannatettavaa – ainoa myönteinen asia sen sisällössä on esitys tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden kohtuullisista sopimusehdoista ja korvauksista. Niistä myös moni kansanedustaja tuntui lähetekeskustelussa kantavan aiheellisesti huolta.

Lienee selvää, ettei tekijänoikeuslakia ryhdytä uudistamaan kansalaisaloitteen pohjalta, mutta eräiden siinä esille otettujen asioiden osalta on jo käynnissä jo opetus- ja kulttuuriministeriössä lainsäädäntövalmistelu.

Luovan alan ja media-alan työntekijöiden, yritysten ja taiteilijoiden järjestöjen yhteiskannanotto Järkeä tekijänoikeuslakiin -aloitteeseen

Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja; lähetekeskustelu Järkeä tekijänoikeuslakiin –kansalaisaloitteesta

 

Kohtuulliset ehdot ja korvaukset

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan (s. 36) on kirjattu seuraavasti:

”Tekijänoikeuslailla säädetään nykyistä tarkemmin tekijänoikeuksien siirtämisen edellytyksenä olevista kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta. Tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisessä huomioidaan eri jakelukanavat.  Lisätään alan koulutusta, tutkimusta ja neuvontaa.”

Hallituksessa on valmisteilla lakiesitys, joka tuodaan eduskuntaan keväällä. Siinä käsitellään kansalaisaloitteessakin esille nostettuja teemoja, kuten kohtuullisia sopimusehtoja. Myös luovan työn tekijöitä edustavien järjestöjen yhteistyöelin Tekijäfoorumi on laatinut erillisen aloitteen kohtuullisista sopimusehdoista ja toimittanut sen kulttuuriministerille.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on käynnissä selvitystyö tekijänoikeuslain muutospaketin valmistelua varten. Tavoitteena on, että hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle kevättalvella 2014.  Selvitykset koskevat kohtuullisia korvauksia, televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluita, hyvitysmaksujärjestelmän uudistamista, luvattoman verkkojakelun vastaisia toimia, äänitallenteiden suojan liittymäkriteereitä sekä sopimuslisenssisäännöksiä.

Muusikkojen liitto kannattaa tekijänoikeuslain kehittämistä niin, että kohtuuttomat sopimusehdot saataisiin vihdoin pois alan sopimuksista. Musiikkialalla hurjimmat sopimusehdot ovat jo huumoritriviaa, ja alan tulisi puhdistaa maineensa lopullisesti niin, ettei levytyssopimuksia nosteta jatkuvasti esille huonoimpina esimerkkeinä tekijänoikeussopimuksista. Kohtuuttomia sopimuksia ei halua tai tarvitse kukaan, joten ei pitäisi olla estettä pyrkiä lainsäädännöllä huolehtimaan siitä, ettei niitä enää tehdä.

Lisätietoja toimeksiannosta sekä OKM:n selvitys kohtuullisesta korvauksesta

 

Tekijänoikeus Euroopassa

Euroopan komissio selvittää parhaillaan, miten tekijänoikeutta EU:ssa tulisi kehittää.

Tekijänoikeuksia heikentämään pyrkivät tahot ovat keränneet paljon mm. yksityishenkilöiden nimiä nettikampanjoillaan. On erittäin tärkeää, että myös musiikin tekijöiden ääni saadaan kuuluviin.

ECSA:n (The European Composer & Songwriter Alliance) alaisen Creators for Europen laatima vetoomus, jonka avulla pyritään välittämään Euroopan komissiolle viestiä siitä, miten paljon tekijänoikeuksilla on merkitystä tekijöille ja esittäjille:

http://www.creatorsforeurope.eu/en/#s3

Vetoomuksen voi allekirjoittaa 5.3.2014 mennessä.