Ahti Vänttinen: Kello alkoi tikittää

Mediassa ja somessa käyty vilkas keskustelu hallituksen freelancereille kohdistaman koronatuen jakamisesta on sivutuotteenaan nostanut esille taiteen tukijärjestelmän heikkouksia. Näin on käynyt myös freelancerien sosiaaliturvan ja vaikkapa tartuntatautilain kohdalla. Poikkeusolot paljastavat rakenteellisia ongelmia, joihin katse ei normioloissa välttämättä osu.

Taikessa on katsottu, ettei esitettyihin läpinäkyvyyden vaatimuksiin voida nykyjärjestelmällä vastata koronatukia jaettaessa. Ei voida vai ei haluta, on aiheellinen kysymys. On esitetty, että läpinäkyvyyden toteuttaminen johtaisi apurahajärjestelmässä tulonsiirtoihin. Se on hyvin mielenkiintoinen ajatus. Raha siis jakautuisi toisin kuin nykysysteemissä, jos apurahajako olisi läpinäkyvää. On kiinnostavaa nähdä, asettuuko joku vastustamaan läpinäkyvyyden lisäämistä.

Taiteen apurahajärjestelmän täytyy olla läpinäkyvä, oli kyse sitten koronatuista tai taiteellisin perustein jaettavista apurahoista. Läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden vaatimus on nyt eri tasolla kuin kultaisella 80-luvulla, jonne Taiken nykyjärjestelmä vahvasti nojaa.

Harkinnanvaraisuus ei tarkoita epämääräisyyttä tai salamyhkäisyyttä. Taiken apurahamyllyn uskottavuus pitää palauttaa ensi tilassa, vaikka se vaatisi reippaita uudistuksia. Kello alkoi tikittää, ja sen käynnisti Taike itse.

Artikkeli on julkaistu Muusikko-lehdessä 3/2021.