Suomalainen musiikkielämä tuottaa huippulaatua. Maailman paras orkesteriverkosto sekä vireä ja innovatiivinen vapaa kenttä nojaavat vahvaan koulutusjärjestelmään sekä yhteistyön voimaan. Tämä kokoonpano soi hyvin, ja sitä kuunnellaan myös kansainvälisesti.

Ollaan jo aika pitkällä. Suomalainen musiikkielämä ei ole kriisissä – päin vastoin. Meillä on kaikki edellytykset tehdä siitä entistäkin tärkeämpi ja vaikuttavampi osa jokaisen ihmisen arkea. 

Musiikin äänen kannattajina rakennamme omaleimaista ja moniäänistä kulttuuri-identiteettiä, parannamme elämänlaatua ja hyvinvointia sekä kehitämme alueellista elinvoimaisuutta.

Vapaa kenttä

Vapaa kenttä tuottaa monipuolista ja korkeatasoista musiikkia, joka ansaitsee ensiluokkaiset puitteet saavuttaakseen potentiaalinsa ja vahvan kilpailuaseman. Ainutlaatuinen G Livelab -klubiverkosto tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja, joilla on myös vientipotentiaalia.

  • Verkosto luo ja turvaa monimuotoisen musiikin elinvoimaisuuden ja saavutettavuuden eri puolilla Suomea.
  • Tavoitteena toiminnassa on klubien itsenäinen kannattavuus.
  • Verkoston rakentaminen toteutetaan yksityisen ja julkisen rahoituksen yhdistelmällä.

VOS-järjestelmä

VOS-järjestelmän tulee mahdollistaa entistä monimuotoisempi toiminta, jossa jatkuvuus ja dynamiikka ovat tasapainossa. Toiminnan laatua ja tuloksellisuutta edistetään parhaiten kannustavalla resursoinnilla, mikä on oivallettu esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa.

  • Suomalainen orkesteritoiminta on merkittävä kulttuurinen investointi, jonka tuottavuutta kannattaa ylläpitää ja entisestään kasvattaa kehittämällä toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.
  • Toimintaa koskeva päätöksenteko edellyttää vastuullista asiantuntijuutta, jonka tukena käytettävä mittaristo rakentuu kulloisenkin toiminnan lähtökohdista.
  • Musiikkisektorin kehittämiseen tarvitaan 7,5 miljoonan euron lisärahoitus sekä kustannuskehitystä vastaava indeksikorotus.

Yksityisen kopioinnin hyvitys

Yksityisen kopioinnin hyvitys on monimuotoisen musiikin mahdollistaja – sekä sen tekijälle että kokijalle, kaikkialla Suomessa, livenä ja luureissa. Se tuottaa hyvinvointia ja elämyksiä, viihdettä ja taidetta.

  • Hyvitys tulee uudistaa vastaamaan digiajan tarpeita.
  • Yhteisiin tarkoituksiin käytettävä osuus voidaan muuttaa pysyväksi kulttuuritueksi, joka kanavoidaan alalle nykyiseen tapaan.
  • Hyvitystä ei tule vähentää.

Muusikkojen liitto

Pieni Roobertinkatu 16,
5 krs 00120 Helsinki
sml@muusikkojenliitto.fi
www.muusikkojenliitto.fi