Liittokokouksen julkilausuma: Kulttuurileikkaukset tulevat kalliiksi

Muusikkojen liittokokouksen 2024 julkilausuma

Kulttuurileikkaukset tulevat kalliiksi

Muusikkojen liitto on erittäin huolissaan Suomen hallituksen kulttuurin ja taiteen valtionosuuksiin, vapaaseen kenttään sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kohdistamista paisuneista ja aikaistuneista leikkauksista.

BKT-vaikutuksiltaan merkittävään luovaan teollisuuteen ja sen innovaatioihin tulee leikkausten sijaan investoida. Sijoitus luovaan teollisuuteen on tuottava, kansantaloudellisesti järkevä ja kestävä investointi.

Yksityisen kopioinnin hyvityksen puolittaminen 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan euroon on erittäin vahingollista, ja sillä on merkittäviä negatiivisia kerrannaisvaikutuksia valtakunnalliseen kulttuuritoimintaan sekä taiteilijoiden toimeentuloon. Hyvitys perustuu lakiin sekä EU-direktiiviin, eikä sen taso ole jäsenmaan vapaasti päätettävissä.

Leikkauksista aiheutuu työttömyyttä, pahoinvointia ja verotulojen menetyksiä. Seuraukset näkyvät sekä valtion kassassa että esimerkiksi kulttuuriviennin volyymissa. Edullisemmaksi tulisi varmistaa alan toimintaedellytykset ja taiteilijoiden ja yleisön hyvinvointi.

Jos hallitus jatkaa kulttuurin leikkauslinjalla, sen on tarjottava kannustimia ja välineitä myös kulttuuritoimijoiden omavaraisuusasteen kehittämiseen.

Helsingissä 27.5.2024
Muusikkojen liiton liittokokous