Jenny ja Antti Wihurin rahaston yleinen apurahahaku auki 31.5.2024 saakka

Jenny ja Antti Wihurin rahaston yleinen apuraha on haettavissa 31. toukokuuta 2024 saakka. Apurahoilla tuetaan työskentelyä, uusia avauksia ja toiminnan kehittämistä tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla.

Jenny ja Antti Wihurin apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, yksityishenkilöistä koostuvat työryhmät ja yhteisöt tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä yhteiskunnalliseen toimintaan. Apurahat ovat haettavissa perjantaihin 31. toukokuuta 2024 klo 16 saakka.

Apurahojen hakeminen

Apurahaa myönnetään tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä yhteiskunnalliseen toimintaan.

Tieteen apurahat

Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti tieteelliseen työskentelyyn.

Apurahaa voi hakea väitöskirjatyöhön, post doc -tutkimukseen ja muuhun tieteelliseen tutkimukseen. Lisäksi säätiöltä voi hakea erityistä homing-apurahaa, joka on tarkoitettu post doc -vaiheen jälkeiseen tutkimukseen Suomeen palaavalle tutkijalle oman tutkimusryhmän perustamiseen. Myös tutkimusryhmät voivat hakea osarahoitusta työlleen.

Apurahaa voi hakea eri tieteen aloille sekä perustutkimukseen että soveltavaan tutkimukseen.

Taiteen apurahat

Taiteen apurahojen tarkoitus on luoda edellytyksiä taiteellisen toiminnan harjoittamiselle sekä taiteen kohtaamiselle ja kokemiselle yhteiskunnassa.

Säätiöltä voi hakea apurahaa taiteelliseen työskentelyyn musiikin, kirjallisuuden sekä tanssi- ja teatteritaiteen aloilla. Apurahaa voi myös hakea esimerkiksi soitinhankintoihin tai esitysten ja tapahtumien järjestämiseen sekä erilaisten kulttuurihankkeiden pilotointiin ja kehittämiseen.

Yhteiskunnallisen toiminnan apurahat

Yhteiskunnallisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka rakentaa aktiivista, osallisuutta tuntevista ihmistä koostuvaa kansalaisyhteiskuntaa. Yhteiskunnallinen toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi nuorisotoimintaa, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kulttuuritoimintaa tai yrittäjyystaitojen edistämistä. Yhteiskunnallinen toiminta voi käsittää muitakin teemoja.

Apurahojen myöntäminen

Työskentelyapurahoja myönnetään pääasiassa yksityishenkilöille ja kuluapurahoja yhteisöille. Lähtökohtana on, että apurahalla rahoitettavan hankkeen on oltava suomalaisen toteuttama tai toteuduttava pääasiassa Suomessa tai sillä on oltava vahva kytkös suomalaiseen yhteiskuntaan.

Apurahat julkistetaan 9. lokakuuta 2024 säätiön verkkosivuilla. Haun tuloksista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse syyskuun loppuun mennessä sekä apurahansaajille lisäksi kirjeitse. Myönnettävistä apurahoista päättää Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus.