Kulttuurileikkaukset tulevat kalliiksi

Kulttuurin vapaa kentän rahoitus mahdollistaa niin tapahtumien järjestämistä kuin taiteilijoiden työtä. Suuri osa toiminnasta tulee kaatumaan pienenkin tuen jäädessä puuttumaan, sillä toimijoiden resurssit ovat olleet jo valmiiksi äärirajoilla. Kulttuurin kokeminen tulee olemaan harvojen etuoikeus, kun mahdollisuus osallistua paitsi kapenee myös kallistuu merkittävästi.

Leikkauksista aiheutuvaa työttömyyttä, pahoinvointia ja verotulojen menetyksiä edullisemmaksi tulisi mahdollistaa niin kentän toiminta kuin taiteilijoiden ja yleisön hyvinvointi. Tilanne tulee näkymään valtion kassassa sekä esimerkiksi kulttuuriviennin volyymissa.

Vaikka Suomi on pieni maa, on orkesterikenttämme kansainvälisesti erittäin arvostettu – yksi suomalaisista kulttuurin menestystarinoista. Monet orkestereistamme on perustettu aikoina jolloin Suomi oli nykyistä paljon köyhempi maa.

Orkesterien kulut muodostuvat lähinnä muusikoiden palkoista, jolloin leikkaukset tuottavat vain työttömiä. Korkeasti kouluttautunut tulee työttömänä kalliimmaksi yhteiskunnalle kuin tekemällä työtään, jota varten sekä yhteiskunta että hän itse on tehnyt isoja panostuksia.

Kyse on arvoista ja arvostuksista, jos meillä ei nyt ole varaa kulttuuriin.