Freelancemuusikot ry: Ylen on kannettava vastuunsa Euroviisujen suhteen

Freelancemuusikot ry:n vetoomus Yleisradiolle:

Ylen on kannettava vastuunsa Euroviisujen suhteen

Euroviisut on kansainvälinen, musiikin iloa juhlistava ja ihmisiä yhdistävä tapahtuma. Samalla se on osallistujamaille näkyvä estradi osana niiden imagoa.

Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) antoi 26. tammikuuta 2024 välipäätöksen, jonka mukaan Israelin on toimittava kansanmurhan ehkäisemiseksi Gazassa. Tuomioistuin katsoi, että Israelin toimet Gazassa saattavat täyttää kansanmurhan määritelmän. ICJ:n päätös velvoittaa Israelia, mutta se asettaa myös muille YK:n joukkotuhontaa koskevan yleissopimuksen osapuolille velvollisuuden estää ja olla tukematta mahdollista kansanmurhaa. 

Katsomme, että ICJ:n päätös velvoittaa meitä kaikkia tekemään voitavamme kansanmurhan ehkäisemiseksi. Ylen on kannettava asiassa vastuunsa ja noudatettava omia arvojaan. 

Israelin toiminta on jyrkästi vastoin musiikkialan arvomaailmaa sekä Euroviisujen taustaa rauhaa ja yhteistyötä juhlistavana tapahtumana. Euroviisujen estradia ei tule tarjota näin toimivan maan edustajille.

Euroopan yleisradiounioni EBUn esittämällä argumentilla Euroviisujen epäpoliittisuudesta ei ole pohjaa etenkään sen jälkeen, kun Israelin presidentti on puuttunut edustuskappaleen sisältöön ja tuonut esiin osallistumisen merkityksen maan imagolle. On ilmiselvää, että tilanne on äärimmäisen poliittinen. Emme hyväksy sitä, että Yle on jättämässä EBU:lle päätäntävallan tilanteessa, jossa Israel näkyvästi pyrkii käyttämään Euroviisuja alustana poliittiselle vaikuttamiselleen.

Ammattiyhdistysliikkeen, Freelancemuusikot ry:n sekä koko musiikkialan toiminta ja olemassaolo perustuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Freelancemuusikot ry tuomitsee kaiken toiminnan, joka on vastoin näitä sitoumuksia. Jos emme puolusta perustavanlaatuisia oikeuksiamme, katoaa pohja ja oikeutus kaikelta muultakin. 

Seisomme niiden muusikkojen ja musiikkialan ammattilaisten takana, jotka ovat vedonneet Yleen Israelin boikotoimiseksi Euroviisuissa. Emme hyväksy osallistumispäätösvastuun siirtämistä artisteille. Ylen on otettava huomioon Euroviisuihin valitun Suomen edustajan ilmaisema näkemys siitä, ettei Israelin tulisi voida osallistua. Ylen vastuulla on toimia niin, että edustajan on mahdollista osallistua kilpailuun turvallisesti, ja ettei häneen kohdistu poliittista painetta ja hän saa täysipainoisesti keskittyä kilpailuun.

Freelancemuusikot ry vetoaa Yleen, että se vaatii EBUa sulkemaan Israelin ulos Euroviisuista.

Helsingissä 25.3.2024

Pekka Lehti
puheenjohtaja, Freelancemuusikot ry

freelancemuusikot.fi

Freelancemuusikot ry on Muusikkojen liiton suurin valtakunnallinen osasto, ja siihen kuuluu 1460 jäsentä. Freelancemuusikot edistää jäsentensä edellytyksiä työskennellä musiikkialalla sekä palvelee musiikin ammattilaisia ja valvoo heidän etujaan. Freelancemuusikot ry:n jäseniin kuuluu monipuolisesti eritaustaisia musiikkialan ammattilaisia. 

________________________________

Lisätiedot:
Pekka Lehti
pekka.lehti@muusikkojenliitto.fi / +358 40 5582 949