Kevään 2024 apurahahakuja

Kevään aikana on haettavissa on useita apurahoja muun muassa työskentelyyn ja liikkuvuuteen.

Music Finland

  • Music Finlandin vientituilla tuetaan suomalaisten musiikkialan yritysten, artistien, tekijöiden sekä säveltäjien kansainvälistymistä ja liiketoiminnan kehitystä. Tuki koostuu kahdesta eri tukimuodosta, projekti- ja strategiatuesta. Projektituki on suunnattu kaikille musiikkivientiä tekeville toimijoille vientiuran vaiheesta riippumatta, kun taas strategiatuki on suunnattu jo pidemmän aikaa vientiä tehneille toimijoille. Hankkeen tulee toteutua vuoden 2024 loppuun mennessä. Vientitukien kevään hakuaika päättyy 31. maaliskuuta 2024. Lue lisää >

Musiikin edistämissäätiö

  • Musiikin edistämissäätiön työskentelytuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti ja ammattimaisesti toimiville tekijöille ja esiintyville taiteilijoille, joilla on jo aiempaa näyttöä taiteellisesta työstä. Työskentelytukea voi hakea luovaan työhön, esittävään toimintaan tai yhteisesti näiden molempien kokonaisuuteen. Tukea myönnetään 1–3 kuukauden yhtäjaksoiseen työskentelyyn. Työskentelytuen käyttöaika on 1. kesäkuuta 2024–31. toukokuuta 2025. Tuen kevään hakuaika päättyy 30. huhtikuuta 2024.
  • Musiikin edistämissäätiön julkaisutukea myönnetään muun muassa suomalaisen musiikin julkaisemiseen painettuina nuotteina tai niin sanottuina print-on-demand -nuotteina. Tuki on tarkoitettu lähinnä toimitus-, puhtaaksikirjoitus- ja painatuskuluihin, ja se painottuu ammattimaisesti toimivien kustantajien toimintaan. Tuki ei ole tarkoitettu äänitteiden julkaisukuluihin. Julkaisutuen kevään hakuaika päättyy 31. maaliskuuta 2024.

Lue lisää ja katso Musiikin edistämissäätiön muiden tukimuotojen hakuajat >

Suomen Kulttuurirahasto

  • Suomen Kulttuurirahaston liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Liikkuvuusapurahahaussa ei voi hakea työskentelyapurahaa, vaan työskentelyn rahoituksen tulee toteutua muista lähteistä. Liikkuvuusapurahojen kevään hakuaika päättyy 31. maaliskuuta 2024 klo 16. Lue lisää >

Taiteen edistämiskeskus

  • Valtion taiteilija-apuraha on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille työskentelyyn. Ammattitaiteilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka luo, esittää tai tulkitsee taidetta pää- tai sivutyönään. Apurahakausi alkaa vuonna 2025. Myönnettävien apurahojen lukumäärät ja pituudet vaihtelevat taiteenaloittain puolivuotisesta viisivuotiseen. Taiteilija-apurahojen hakuaika päättyy 3. huhtikuuta 2024 klo 16. Lue lisää >
  • Alueiden apuraha on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Apurahojen myöntämisestä päättävät alueelliset taidetoimikunnat. Hakijan tulee valita, minkä alueen toimikunnalta apurahaa hakee. Toimikunnan voi valita esimerkiksi oman asuinalueen, työskentelypaikan tai projektin toteutumispaikan perusteella. Apurahan voi saada muun muassa työskentelyyn, materiaalikustannuksiin, matkakuluihin tai tuotantokustannuksiin. Alueiden apurahan hakuaika päättyy 3. huhtikuuta 2024 klo 16. Lue lisää >