Vastaa kyselyyn yhdenvertaisuuden tilasta sekä syrjinnästä musiikkialalla

Teoston julkaisemassa kyselyssä selvitetään, kuinka hyvin syrjimättömyys toteutuu Suomen musiikkialalla. Kyselyyn toivotaan vastauksia musiikin parissa työskenteleviltä säveltäjiltä, sanoittajilta, muusikoilta, tuottajilta mutta myös esimerkiksi levy-yhtiöiden, kustantajien ja muiden alan toimijoiden työntekijöiltä sekä alan opiskelijoilta. Monimuotoisuus nähdään tärkeänä teemana suomalaisen musiikkialan uusiutumisen ja kehittymisen kannalta.

”Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti ilman pelkoa, että voisi joutua syrjityksi. Myös musiikkialan tulevaisuuden menestys on kiinni siitä, kuinka onnistumme hyödyntämään kaikki saatavilla olevat kyvyt syrjinnän tai ennakkoluulojen sitä estämättä”, sanoo Teoston viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Vappu Aura.

Kyselyllä pyritään myös saamaan kattava kuva siitä, kuinka paljon erilaisia vähemmistöjä musiikkialalla toimii. Tietoa haetaan niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kuin esimerkiksi etnisten ja kielellisten vähemmistöjen sekä vammaisten asemasta musiikin tekijöinä. Lisäksi tietoa kerätään muun muassa ikäsyrjinnästä.

Tulokset julkaistaan kevään aikana Teoston verkkosivuilla. Kyselyyn tulleiden vastausten perusteella pyritään löytämään keinoja, joilla alalla mahdollisesti piileviin ongelmiin voidaan jatkossa entistä voimakkaammin vaikuttaa.

Viime vuonna musiikkialan toimijat toteuttivat sukupuolten tasa-arvoa musiikkialalla kartoittavan kyselyn. Tulosten avulla saatiin käynnistettyä laajaa keskustelua ja toimenpiteitä musiikkialan sukupuolijakauman korjaamiseksi.

Vastaa yhdenvertaisuuskyselyyn >

Lisätietoja:
Vappu Aura, Teosto
Puh. 050 560 4450
vappu.aura@teosto.fi