Solidaarisuuspäivillä pohdittiin maailmanlaajuista yhteistyötä

SASKin Solidaarisuuspäivien puheenvuorojen ja keskustelujen keskiöön nousi pohdinta ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuudesta sekä Suomessa että kansainvälisesti, kun liikettä ajetaan ahtaalle ympäri maailman.

Ilman liittoa ei ole oikeuksia

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta taustoitti puheenvuorossaan AY-liikkeen historiaa kansainvälisenä yhteisönä, josta Suomenkin liike on ponnistanut. Samalla hän nosti esiin huolen siitä, että sekä Suomessa että maailmalla AY-liikettä ajetaan nyt ahtaalle.

”SASKin slogan, Ilman liittoa ei ole oikeuksia, on osoittautunut yllättävän osuvaksi juuri nyt myös Suomessa”, sanoi Eloranta.

Oikeuksien eteen on taisteltu, eivätkä ne säily itsestään tai ole ikuisia – niiden puolesta on taisteltava. Eloranta totesi, että mitä herkemmistä ja tärkeämmistä oikeuksista on kyse, sitä enemmän niistä on huolehdittava ja niitä on kehitettävä.

”Demokratia on hauras järjestelmä, ja hauraita ovat myös ihmisoikeudet”, Eloranta sanoi.

Eloranta muistutti myös kansainvälisten sopimusten merkityksestä – niitä on noudatettava muulloinkin kuin silloin, ”kun itselle sopii”.

”Ne [kansainväliset sopimukset] ovat myös meidän turvamme. Ne pitävät meidät pinnalla ja luovat rauhaa ja vaurautta.”

Globaali solidaarisuuus

Presidentti Tarja Halonen tarkasteli puheessaan YK:n ja Kansainvälisen työjärjestö ILO:n vaiheita viime vuosikymmenien aikana ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta. Hän korosti kansainvälisen yhteistyön ja globaalin solidaarisuuden merkitystä: ”Se on yhteinen kakku, josta meidänkin siivumme tulee.”

Halonen taustoitti niin kestävän kehityksen, työntekijöiden aseman kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden osuutta YK:n vuosituhattavoitteissa sekä avasi ILO:n kolmikantamallia, jossa AY-liike on luonnollinen osa.

”ILO:n tehtävä on suojata järjestäytymisoikeuksia ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteita”, kiteytti Halonen.

ILO:n apulaispääjohtaja Mia Seppo pohti hänkin puheenvuorossaan vihreämpää tulevaisuutta ja sitä, miten oikeudenmukaista siirtymää tulee rakentaa yhdistämällä talous-, sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa.

”Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on edellytys kestävälle kehitykselle, ja se on myös ILO:n DNA”, Seppo totesi.

Myös Jarkko Eloranta peräänkuulutti sosiaalista oikeudenmukaisuutta:

”Ilman sosiaalista oikeudenmukaisuutta ei ole kestävää rauhaa, ja jos jostain on maailmalla puutetta, niin juuri kestävästä rauhasta”, Eloranta totesi.

Globaalin solidaarisuuden ajankohtaisuudesta muistutti myös Myanmarin teollisuusliiton puheenjohtaja Khaing Zarin puheenvuoro. Zar kertoi työntekijöiden oikeuksien äärimmäisistä loukkauksista maassa sotilasvallankaappauksen jälkeen.

”Vetoan teihin, että EU:lta vaadittaisiin laajempia sanktioita Myanmaria kohtaan”, Zar sanoi.

LGBTI+-oikeudet työelämässä

Solidaarisuuspäivillä pohdittiin myös yhdenvertaisuutta ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien kehitystä työelämässä. Mitä tekemistä vähemmistöjen asemalla on ammattiliittojen kanssa ja miksi liittojen pitäisi liputtaa sateenkaaren värein? Voivatko kaikki olla omassa työssään omia itsejään ja onko kaikilla samat oikeudet ja mahdollisuudet?

Tilannetta valottivat kansainvälistä ammattiliittojen kattojärjestöjen kampanjaa vetävä James Cavalluzzo, SETAn puheenjohtaja Pekka Rantala sekä ammattiliitto PRO:n työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta.

Keskustelussa nousi esiin huoli yhdenvertaisuutta vastaan taistelevien liikkeiden laajuus maailmalla.

”Uskomme, että asiat menevät itsestään eteenpäin, mutta juuri nyt olemme käännekohdassa LGBTI+-oikeuksien suhteen”, Cavalluzzo totesi.