Opinnäytetyö artistituotannosta ja artistin palvelupolusta – vastaa kyselyyn 3. maaliskuuta 2024 mennessä!

In English below

Millä mallilla kotimainen artistituotanto ja artistikohtaaminen ovat? Oltiinko tekniikka ja hospitalityasiat toteutettu sovitusti? Millainen on ollut sekä parhain että kamalin keikkakokemuksesi?

Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin opiskelija Eeva-Maria Korhonen tekee opinnäytetyötä aiheenaan Artistin palvelupolku – artistikohtaamisen tarkastelua palvelumuotoilun keinoin. Hän on työskennellyt useana kesänä backstagevastaavana, joten artistikohtaamisia järjestäjäorganisaation edustajana on kertynyt paljon. Nyt halutaan kuulla artistien ja heidän työryhmiensä näkemyksiä aiheesta.

Opinnäytetyö on osa Eeva-Marian kulttuurituotannon opintoja. Opinnäytetyön yhteydessä tehtävä kysely on suunnattu kaikille täysi-ikäisille keikkaileville muusikoille, teknikoille, kiertuemanagereille sekä muille artistipuolen edustajille. Työn tilaajana toimii Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media Live. Voit vastata kyselyyn vaikka et olisi osallistunut kyseisen tapahtumajärjestäjän tapahtumiin.

Tarkoituksena on saada laaja-alaista kokonaiskuvaa artistien ja heidän työryhmiensä kokemuksista artistikohtaamisista tapahtumatuotannoissa, sekä havainnollistaa artistin palvelupolkua. Osallistumalla kyselyyn autat artistipolun visualisoinnissa ja olet osana kehittämässä kotimaista artistituotantoa.

Kysely on auki 3. maaliskuuta 2024 asti. Vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. Voit myös jakaa kyselyn linkkiä tutuillesi.

Lisätiedot

Opiskelija: Eeva-Maria Korhonen
Ohjaaja: Paula Kostia

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@humak.fi

Vastaa kyselyyn >


Thesis about artist service path and artist production – answer to a questionnaire!

How good is artist production and artist encounter in Finland? Have the technical details and hospitality rider been as agreed? What are your best and worst gig experiences as an artist or a crew member?

Eeva-Maria Korhonen is doing a thesis about artist encountering and artist service path. She’s worked as a backstage manager for several summers and thus experienced multiple artist encounters. Now the opinions of the touring artists and crew members are needed.

The thesis is part of a cultural manager degree she’s doing at Humak University of Applied Sciences. The survey is targeted at all performing musicians, technicians, tour managers and other artist personnel. The client for this thesis is Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media Live. You can answer the survey even if you haven’t taken part in the events of this organizer.

The aim is to form a bigger picture of how artists and their crews think and experience artist encountering today. Part of the thesis is to form an artist service path that visualizes artist production and artist encountering. By answering this survey you help to develop artist production in Finland.

The questionnaire is open until March 3rd 2024. Answering takes approximately ten to fifteen minutes. Feel free to share the link.

More details

Student: Eeva-Maria Korhonen
Supervisor: Paula Kostia

Email addresses are firstname.lastname@humak.fi

Link to the survey >