Muusikkojen liiton Nyrkki-palkinto Edith Katijille

In English below

Edith Katiji on zimbabwelainen muusikko ja artisti, tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan juhlistavan Zimbabwen muusikkojen liiton (ZIMU) perustaja ja puheenjohtaja sekä Kansainvälisen muusikkojen liiton (FIM) hallituksen jäsen.Katiji oli ensimmäinen afrikkalainen nainen Kansainvälisen artistijärjestön (IAO) hallituksessa.

Katjii on edistänyt paikallisesti ja kansainvälisesti yhdenvertaisuutta ja naisten asemaa musiikkialalla sekä luonut uusia toimintamalleja ja verkostoja. Hän on johtanut ja kehittänyt Zimbabwen muusikkojen liittoa haastavassa ympäristössä edistäen kollegiaalista yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta huomioiden niin erilaiset vähemmistöt kuin esimerkiksi nuorten ammattilaisten haasteet alalla.

Katiji on poikkeuksellisen rohkeasti ja intohimoisesti laittanut itsensä likoon muusikkojen työnteon edellytysten edistämiseksi paitsi Zimbabwessa ja Afrikassa laajemmin, myös maailmanlaajuisesti.
Muusikkojen liitto ja Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus (SASK) ovat tehneet ZIMUn ja Katijin kanssa yhteistyötä vuodesta 2022 alkaen.

Lue Muusikkojen liiton artikkeli ZIMUsta (vuodelta 2022) >

Vuonna 2021 lanseeraamallaan Nyrkki-palkinnolla Muusikkojen liitto palkitsee aktivismia ja tekoja, jotka edistävät musiikin esittäjien asiaa. Palkinnon on tehnyt kuvataiteilija Jani Leinonen, ja se on valettu ensimmäisen Nyrkki-palkinnon saajan, muusikko Aki Haurun nyrkin mallin mukaiseksi.

Palkinto jaetaan SASKin Solidaarisuuspäivillä Hämeenlinnassa lauantaina 3. helmikuuta 2024.

****

Edith Katiji awarded with Finnish Musicians’ Union’s Nyrkki prize

The Finnish Musicians’ Union awards musician Edith Katiji with the Nyrkki (‘Fist’) award for her significant work for the music industry.

Edith Katiji is a Zimbabwean musician and artist, the founder and president of the Zimbabwe Musicians’ Union (ZIMU), which is celebrating its 10th anniversary this year, and a board member of the International Federation of Musicians (FIM). Katiji was the first African woman on the board of the International Artist Organization (IAO).

Katjii has locally and internationally promoted equality and the position of women in the music industry, and created new operating models and networks. He has successfully led and developed ZIMU in a challenging environment, promoting collegial unity and solidarity, taking into account diverse minorities and, for example, the challenges of young professionals in the industry.

With exceptional courage and passion Katiji has committed herself to promoting the working conditions of musicians not only in Zimbabwe and Africa, but also worldwide. The Finnish Musicians’ Union and The Trade Union Solidarity Centre of Finland (SASK) have cooperated with ZIMU and Edith Katiji since 2022.

With the Nyrkki (‘Fist’) award, launched in 2021, the Finnish Musicians’ Union rewards activism and actions that promote the cause of music performers. The award is designed by visual artist Jani Leinonen, and it was cast according to the model of the fist of the first Nyrkki awardee, musician Aki Hauru.

The prize will be awarded at SASK’s Solidarity Days in Hämeenlinna on Saturday, February 3, 2024.

Kuva/picture: TÄHÄN KUVAAJATIETO