Tekijänoikeussopimuksia koskeva koulutus tekijöille ja esittäville taiteilijoille – ilmoittaudu 13.2.2024 mennessä

Uusi tekijänoikeuslaki astui voimaan 3. huhtikuuta 2023. Tekijänoikeuslain 3. lukuun tehdyllä muutoksella pyritään vahvistamaan tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaa sopimussuhteissa. Muutokset vaikuttavat tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden oikeuteen saada asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus, sovitella kohtuutonta sopimusehtoa, saada selvitys teostensa hyödyntämisestä ja peruuttaa oikeudenluovutus. Muutosten seurauksena tekijöiltä ja esittäviltä taiteilijoilta vaaditaan aiempaa parempaa sopimusosaamista.

Koulutustilaisuuden tarkoituksena on edistää tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden sopimusosaamista.

Klinikassa esitellään tekijänoikeussopimuksia koskevia säännöksiä sekä neuvottelua ja sopimista:

  • Miten tekijänoikeussopimuksia säännellään?
  • Mitä erityiskysymyksiä nousee esille tekijänoikeussopimusten ja niiden sääntelyn näkökulmasta?
  • Mitä tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden tulisi tietää sopimuksista neuvoteltaessa sekä siinä vaiheessa, kun sopimus on jo astunut voimaan?

Tekijöille ja esittäville taiteilijoille suunnattu maksuton koulutus järjestetään etänä Teamsin välityksellä torstaina 15. helmikuuta 2024 klo 14–16. Ilmoittautuminen on auki tiistaihin 13. helmikuuta saakka.

Ohjelma

  • Klo 14–14.30 Aiemmat ja nykyiset tekijänoikeussopimuksia koskevat säännökset – Viivi Rankka, Projektitutkija, IPR University Center
  • Klo 14.30–15.15 Tekijänoikeussopimuksista neuvottelu ja sopiminen Lottaliina Pokkinen, LL.M, OTL, toimitusjohtaja – Lehtinen Legal Ltd
  • Klo 15.15–16 Case-esimerkkitapaus tekijänoikeuksista sopimisesta – Lottaliina Pokkinen, LL.M, OTL, toimitusjohtaja – Lehtinen Legal Ltd

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 13.2.2024 mennessä >

Klinikka on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden suoja sopimussuhteissa -hanketta.