Musiikin edistämissäätiön AV-, markkinointi- ja äänitetuotantotuet haettavissa 15.1. asti

Musiikin edistämissäätiön (MES) AV-, markkinointi- ja äänitetuotantotuet ovat haettavissa maanantaihin 15. tammikuuta asti.

AV-tuki

Audiovisuaalista eli AV-tukea myönnetään audiovisuaalisiin musiikkilähtöisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide. Tuettavia ohjelmatyyppejä ovat esim. musiikkivideot, musiikkiaiheiset dokumentit ja elokuvat sekä muut suomalaista musiikkia edistävät av-tuotannot.

Keskeisenä kriteerinä on tuotannon musiikillinen sisältö ja merkitys sekä se miten hanke edistää suomalaista musiikkia. Tuen tavoitteena on monipuolisen AV-tuotannon tukeminen.

AV-tuki kohdistetaan ammattimaisiin tai ammattilaisuuden potentiaalia sisältäviin hankkeisiin. Oppilastyönä tehtäviä tuotantoja ei tueta.

Markkinointi- ja vientituki

Markkinointi- ja vientituen piiriin kuuluvat erilaiset kotimaisen musiikin markkinoinnin- ja vienninedistämishankkeet, jotka tähtäävät kotimaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistymiseen, kulutuskysynnän ja myynnin edistämiseen sekä vientitulojen saamiseen tulevaisuudessa. Tukea myönnetään sellaisille hankkeille, joista on odotettavissa vientituloja joko suoraan tai välillisesti.

Markkinointisuunnitelman tulee sisältää budjetin ja aikataulun lisäksi myös tiedon siitä, kuka suunnitelman toteuttaa. Esimerkiksi vientimatkan osalta on käytävä ilmi tapaamiset ja toimenpiteet, joilla vientiä edistetään matkan aikana.

Äänitetuotantotuki

Äänitetuotantotukea haetaan joko äänitetukena tai artistiuratukena. Yksi hakija voi hakea yhden hakuvuoden aikana vain joko äänite- tai artistiuratukea.

Äänitetukea haetaan yksittäisille äänitteille, jotka sisältävät useampia sävelteoksia. Sisällön laajuus (albumi, EP tai vastaava) tulee selvittää hakemuksessa. Tuki ei koske singlen tuotantoa. Äänitetukea on haettava viimeistään kuusi kuukautta äänitteen julkaisuajankohdasta.

Artistiuratuki on tuotantotukea äänitteitä julkaiseville yhtiöille. Sillä tuetaan ammattimaista artistien julkaisutoimintaa. Artistiuratuen tarkoitus on vahvistaa suomalaisten ja Suomessa toimivien artistien urien ammattimaista rakentamista ja edistämistä sekä mahdollistaa riskinotto artistien uraa edistämään rakennetuissa tuotannoissa. Artistiuratukea ei voi hakea yksittäiselle äänitteelle.

Lue lisää ja hae apurahaa >

Katso vuoden 2024 tukien hakuajat >