A-kassa: Työttömyysturvaa koskevat lakimuutokset voimaan 2024

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisen kahdesta työttömyysturvaa koskevasta lakimuutoskokonaisuudesta, jotka leikkaavat työttömyysturvan määrää ja rajoittavat oikeutta etuuteen. Osa muutoksista tulee voimaan 1. tammikuuta 2024, ja osa myöhemmin vuoden aikana.

Toinen hallituksen esitys työttömyysturvan muutoksista on tarkoitus antaa ensi vuoden helmikuussa. Myöhempään lakimuutoskokonaisuuteen kuuluvat ansiosidonnaisen porrastus ja ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen.

Tammikuussa 2024 voimaantulevat muutokset:

  • Omavastuuaikaa pitenee
  • Jatkossa lomakorvaus jaksotetaan
  • Työttömyysturvaan ei tehdä indeksikorotusta 2024–2027
  • Lisäksi vuonna 2023 voimassa ollut ylimääräinen lapsikorotuksen osa poistuu

Huhtikuussa 2024 voimaantulevat muutokset:

  • Sovitellun päivärahan suojaosa poistuu
  • Lapsikorotukset poistetaan kokonaan

Syyskuussa 2024 voimaantulevat muutokset:

  • Työssäoloehto euroistetaan
  • Työssäoloehto pidennetään 12 kuukauteen

Lue lisää: