Suoratoiston tuonjaosta keskusteltiin – luovuttamaton korvausoikeus tarvitaan esittäjien tilanteen korjaamiseksi

Muusikkojen liitto järjesti jäsenistölleen maanantaina 11. joulukuuta 2023 keskustelutilaisuuden, jossa käsiteltiin musiikkibisneksen murrosta ja sen vaikutuksia suoratoiston tulonjakoon. Aihetta taustoitti muusikko–musiikintekijä ja Kansainvälisen muusikkojen liiton (FIM) varapuheenjohtaja Horace Truridge. Tilaisuus on katsottavissa jälkikäteen Muusikkojen liiton jäsenille Jäsensivuilla.

Trubridgen puheenvuorossa The Evolution of Performer’s Rights in Sound Recordings perehdyttiin musiikin esittäjien oikeuksien ja tulonjaon kehitykseen äänitebisneksessä 1900-luvun alkupuolelta nykyhetkeen ja suoratoistosukupolveen asti. Murroksen vaikutukset musiikin esittäjille ovat selvät: levy-yhtiöiden tulot ovat kasvaneet tasaisesti samalla kun artistien rojaltit ovat pysyneet pieninä.

Yksittäisen muusikon tai artistin neuvotteluasema on yleensä hyvin heikko. Kun äänitebisneksen murros on ohjannut musiikin kuuntelun radiosta ja fyysisistä äänitteistä suoratoistopalveluihin, esittäjien tulot ovat romahtaneet, eikä muusikoille kerry musiikin suoratoistokäytöstä mitään tuloa.

Katso keskustelu jälkikäteen!

Keskustelutilaisuus ja Horace Trubridgen puheenvuoro ovat katsottavissa jälkikäteen Muusikkojen liiton jäsenille Jäsensivuilla.

Katso tallenne >

Lakimuutoksella taataan esittäjille oikeudenmukainen korvaus suoratoistokäytöstä

Euroopassa tällä hetkellä Tekijänoikeusdirektiivin 18 artikla edellyttää, että esittäjillä on oikeus saada asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus. Oikeasuuntaista muutosta ollaan nähty Euroopan eri maissa: Espanjassa malli on ollut käytössä jo vuodesta 2006 saakka, ja Belgiassa tekijänoikeusdirektiivin toimeenpanon myötä samansisältöinen muutos sisällytettiin lakiin vuonna 2022. Saksassa direktiivin toimeenpanon myötä lakiin kirjattiin esittäjille oikeus korvaukseen, kun heidän esityksiään sisältäviä tallenteita hyödynnetään käyttäjien luomilla sisältöalustoilla, kuten YouTubessa.

Vaikka Suomessa samaisen direktiivin voimaansaattaminen saatiin päätökseen tämän vuoden huhtikuussa, musiikin esittäjien asema ei uudistuksessa konkreettisesti parantunut – asianmukaisen ja oikeasuhtaisen korvauksen takaaminen tyssäsi lopulta Suomessa käytettyyn direktiivin sanamuotoon.

Tavoitteena tekijänoikeuslain muutos Suomessa

Lakiin tarvitaan muutos, joka takaa heikomassa neuvotteluasemassa oleville esittäjille oikeuden asianmukaiseen korvaukseen. Tämä voidaan saavuttaa lisäämällä lakiin luovuttamaton korvausoikeus.

Käytännössä tämä tarkoittaisi, että suoratoistopalvelut olisivat velvollisia maksamaan osan musiikin suoratoistokäytöstä kertyvistä tuloista Gramexin kautta muusikoille – samalla tavalla kuin radiokanavat.

“Tarvitsemme lakimuutoksen, joka takaa heikommassa neuvotteluasemassa oleville musiikin esittäjille oikeuden asianmukaiseen korvaukseen. Muusikkojen liitto kampanjoi luovuttamattoman korvausoikeuden puolesta muun muassa ensi vuoden puolella julkaistavalla videokampanjalla – otathan liiton sosiaalisen median kanavat seurantaan!”, kertoo liiton juristi Ilona Vartiainen.