Viestintäpäällikkö Sanni Kahilainen Kansainvälisen musiikkineuvoston (IMC) hallitukseen

Kansainvälinen musiikkineuvoston (IMC) 40. yleiskokous pidettiin Rabatissa, Marokossa 21.–23. marraskuuta 2023. Järjestö valitsi kokouksessa uuden hallituksen sekä asetti tavoitteet seuraavalle kahdelle vuodelle.

Yleiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sheila Woodward (Etelä-Afrikka/USA). Woodward on toiminut varapuheenjohtajana viimeiset neljä vuotta.

Yleiskokous valitsi myös uuden, yhdeksänhenkisen hallituksen, johon Muusikkojen liiton viestintäpäällikkö Sanni Kahilainen tuli valituksi Kansainvälisen muusikkojen liiton (FIM) edustajana.

UNESCOn aloitteesta vuonna 1949 perustetun IMC:n tehtävänä on edistää musiikkioikeuksia, jotka pohjautuvat Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (1948), Kansainvälisen kirjailijoiden sananvapausjärjestö PEN:n peruskirjaan (1948) ja yleissopimukseen lasten oikeuksista (1989). Musiikkioikeudet koskevat kaikkien osallisuutta musiikkielämään eri muodoissaan sekä ammattilaisten oikeuksia musiikin tekemisen ja esittämisen edellytyksiin.

Kahilaisen mukaan musiikkioikeuksien puolustaminen on entistä tärkeämpää nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä ja maailmantilanteessa.

”Musiikkioikeudet ovat yhä ajankohtaisemmat, kun elämme polarisoituneessa yhteiskunnassa  ja konfliktien keskellä. Ilmaisunvapautta loukataan enenevissä määrin ympäri maailman, ja kulttuurista ja koulutuksesta leikataan radikaalisti. Osallisuuden väheneminen uhkaa paitsi hyvinvointia ja kulttuurin elinvoimaa myös demokratiaa. On ensiarvoisen tärkeää, että pidämme huolta perustavanlaatuisista arvoistamme ja ihmisoikeuksien toteutumisesta – myös musiikin saralla”, painottaa Kahilainen.

Kahilainen on innoissaan päästessään tekemään työtä musiikkioikeuksien toteutumiseksi uudesta roolista käsin.

”Olen kiitollinen tästä uudesta tehtävästä kansainvälisen muusikkoyhteisön edustajana. Olen vuosien mittaan ollut mukana IMC:n toiminnassa eri järjestöistä käsin, ja IMC:n työn arvo maailman musiikkitoimijoiden yhteenliittymänä on käynyt selväksi. Odotan innolla työtä musiikkioikeuksien edistämiseksi tästä uudenlaisesta näkökulmasta.”

Lisäksi hallitukseen valittiin Emily Achieng’ Akuno (Kenia), Dorothy Conaghan (Irlanti), Mamou Daffé (Mali), Ardavan Jafarian (Iran), Anothai Nitibhon (Thaimaa), María Claudia Parias (Kolumbia), Federico Rinaldi (Italia/Belgia) ja Roel Vanhoeck (Belgia).

Suoratoiston tulonjaosta keskusteltiin Visa for Musicin paneelissa

Kokousohjelman lisäksi kokoustajat osallistuivat 10-vuotisjuhlavuottaan viettäneeseen Visa For Music -festivaaliin, joka esittelee afrikkalaista taidetta. Ohjelmassa oli muun muassa konferensseja, showcase-keikkoja sekä verkostoitumista.

IMC oli mukana järjestämässä festivaalin keskusteluohjelmaa, joissa käsiteltiin muun muassa musiikin suoratoistoa sekä marginalisoitujen musiikkikulttuurien edustajien haasteita ja kokemuksia. Suoratoistoa koskevassa paneelikeskustelussa Kansainvälisen muusikkojen liiton (FIM) pääsihteeri Benoît Machuel kertoi musiikin esittäjien ajankohtaisesta kampanjoinnista suoratoiston tulonjaon korjaamiseksi.

Festivaalin avajaisillassa luovutettiin IMC:n Music Rights Award -palkinto kenialaiselle Santuri Electronic Music Academy -hankkeelle, joka järjestää matalan kynnyksen DJ- ja tuottajakoulutusta. Palkinnon jakoivat IMC:n väistyvä puheenjohtaja Alfons Karabuda sekä tuomariston puheenjohtaja Christine Semba.

Musiikkioikeudet

Jokaisella lapsella ja aikuisella on oikeus
– ilmaista itseään vapaasti musiikin keinoin
– oppia musiikin ilmaisuja ja taitoja sekä
– osallistua, kuunnella, luoda ja saada tietoa musiikista.

Musiikin tekijällä ja esittäjällä on oikeus
– asianmukaisiin toimintaedellytyksiin, joilla hän voi kehittää taidettaan ja päästä esille eri medioissa sekä
– saada työstään asianmukainen tunnustus ja korvaus. 

Ensimmäiset kolme kohtaa koskevat ilmaisunvapautta ja osallisuutta musiikkitoiminnassa, ja jälkimmäisten kohteena ovat musiikin tekijöiden ja esittäjien oikeudet ja toimintaedellytykset. Musiikkioikeudet ovat hyvä ohjenuora sekä paikalliselle että globaalille musiikkielämälle ja päätöksenteolle.

Kuva 1: Paikalla olleet hallituksen jäsenet sekä IMC:n toimiston Silja Fischer ja Davide Grosso
Kuva 2: Kaikki yleiskokouksen osallistujat