Freelancemuusikot ry: Ylen tulee kantaa vastuu suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja tukemisesta

Muusikkojen liiton suurin, valtakunnallinen osasto Freelancemuusikot ry on lähettänyt tiistaina 31. lokakuuta 2023 kannanoton Yleisradiolle sen aikeista lopettaa Yle Etnon Sydänjuurilla-ohjelma, joka keskittyy Suomen ja lähialueiden kansanmusiikkeihin. Kannanotossa Yleisradiota vaaditaan ottamaan kantaa tilanteeseen, jossa sen toiminta suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja tukemiseksi eivät toteudu.

Kannanotto:

Freelancemuusikot ry:n johtokunnan kannanotto Yleisradion aikeista lopettaa Sydänjuurilla-ohjelma

Freelancemuusikot ry lähettää Yleisradion hallintoneuvostolle tämän kannanoton liittyen sen aikeisiin lakkauttaa sen ainoa suomalaisen kansanmusiikin radio-ohjelma Sydänjuurilla. Suomalainen ja Suomen alueella asuvien vähemmistöjen – kuten suomenruotsalaisten, romanien, saamelaisten sekä muiden pienempien väestöryhmien – kansanmusiikki on arvostettu ja näkyvä osa suomalaista musiikkibrändiä kansainvälisesti. Korkeatasoiset musiikin esittäjät ovat vuosikymmenien ajan edistäneet suomalaisen musiikin ja musiikkiperinteen tunnettuutta, ja uuden polven ammattimuusikot jatkavat työtä aktiivisesti. Suomesta tuleva kansanmusiikki soi livenä ja radiokanavilla ympäri maailmaa – jatkuvasti globalisoituvassa maailmassa oman kansan kulttuuriperintö, sen säilyttäminen, tukeminen ja tunnetuksi tekeminen ovat äärimmäisen tärkeitä aspekteja.

Yleisradiolain 7 § (19.8.2005/635) 2) mukaan Yleisradion tehtävänä on “tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä” (10.8.2012/474) 5) sekä “tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille” (28.6.2017/436).

Nyt Yleisradio on lakkauttamassa ainoan säännöllisesti suomalaiseen kansanmusiikkiin erikoistuvan Sydänjuurilla-ohjelman. Se on ainoa radio-ohjelma Ylen tarjonnassa, joka perehtyy syvällisesti eri kansanmusiikkiteemoihin sekä nostaa esiin uusia julkaisuja ja menestystarinoita – ohjelman yhteiskunnallinen arvo viihteellisen sisällön lisäksi on merkittävä. Ohjelma nostaa ansiokkaasti esiin myös maamme vähemmistökulttuurien vanhaa ja uutta kansanmusiikkia.

Yle ei ole tuomassa ohjelman tilalle korvaavaa erikoisohjelmaa. Ylen taholta on kuultu epäjohdonmukaisia ja täsmentämättömiä kommentteja kansanmusiikin lisäämisestä muihin ohjelmasisältöihin. On selvää, ettei kymmenen minuutin ohjelmapaikka yksittäisen ohjelman sivujuonteena voi kattaa Yleisradiolaissa määriteltyjä tehtäviä ja vastuuta suomalaisen kulttuuriperinnön kehittämisestä, säilyttämisestä ja vaalimisesta. Tulevaisuudessa suomalaisen kansanmusiikin korkea taso, monipuolisuus ja arvostus kansainvälisesti on vaarassa romuttua, mikäli ammattimaiseen musiikin tekemiseen vahvasti edelleen linkittyvä radiotoiminta ei huomioi oman maansa kulttuuriperintöä. Yleisradiolla on ollut Suomen alueen kansanmusiikkiin keskittyvä radio-ohjelma 1930-luvulta asti.

Pyydämme hallintoneuvostoa ottamaan kantaa tilanteeseen, jossa Yleisradion toiminta suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja tukemiseksi eivät toteudu. Freelancemuusikot ry vaatii Yleisradiota perumaan Sydänjuurilla-ohjelman lakkautuspäätöksen tai tuottamaan korvaavan erikoisohjelman kansanmusiikkisisällön varmistamiseksi.

Helsingissä 31.10.2023 

Freelancemuusikot ry:n johtokunta 

Pekka Lehti (puheenjohtaja)
Anna Dantchev
Aki Hauru
Elina Hjelt
Olli Krogerus
Jussi-Pekka Piirainen
Emma Kuntsi
Reeta-Leena Vestman

Freelancemuusikot ry on Muusikkojen liiton suurin, valtakunnallinen osasto. 

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen avoin kirje: Suomen ja lähialueiden kansanmusiikkiperinteiden arvo ymmärrettävä myös Yleisradiossa

Muusikkojen liitto tukee yhdessä muiden järjestöjen kanssa Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen avointa kirjettä, jossa Yleisradiota vaaditaan perumaan päätös lakkauttaa Suomen ja lähialueiden kansanmusiikkeihin keskittyvä Yle Etnon Sydänjuurilla-ohjelma.

Lue Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen avoin kirje >