Taiken taideparlamentissa keskusteltiin taiteilijoiden sosiaaliturvasta

Taiken Taideparlamentissa 23. lokakuuta 2023 keskusteltiin taiteilijoiden sosiaaliturvaan kuluvan hallituskauden aikana kohdistuvista muutoksista.

Tilaisuuden avasi Taiken johtaja Kaisa Rönkkö. Keskustelua moderoi Taiken taiteen tukemisen päällikkö Henri Terho.

Keskusteluun osallistuivat tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala, sosiaaliturvaministeriön valtiosihteeri Laura Rissanen sekä taiteilijaprofessori Elena Näsänen.

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa kerrotaan, että taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten sosiaaliturva-asioita pyritään edistämään. Keskustelussa nousi useaan kertaan esille sosiaaliturvalainsäädännön valmistelun vaikeus, joka johtuu siitä että sosiaaliturva-asiat kuuluvat usean eri ministeriön vastuualueisiin. Multala toivoi sosiaaliturvalainsäädännöstä vastaavien ministeriöiden välille luotavien rakenteiden auttavan tilannetta. Myös Rissasen mukaan valtioneuvostossa tulisi tehdä enemmän työtä yli hallinnonrajojen.

Vaikka sosiaaliturvakysymykset ovatkin yksi osa hallitusohjelmaan kirjattua kulttuuripoliittista selontekoa, Multala ei näe selontekoa varsinaisena taiteilijoiden sosiaaliturvaan liittyviä ongelmia ratkaisevana asiakirjana, vaan laajempana alan kasvun mahdollistavien rakenteiden pohdiskeluna. Työryhmän on tarkoitus aloittaa selontekotyö syksyn aikana. Näsänen toivoi selonteon selkiyttävän esimerkiksi sitä, ettei apurahatyöskentely kerrytä työttömyysturvan työssäoloehtoa. Rissanen mainitsi kyseiseen ongelmaan liittyen hallitusohjelmaan kirjatusta yhdistelmävakuutuksesta, jonka tarkoituksena on parantaa monityöläisten sosiaaliturvaa.

“Vaikka nyt hallituksen esittämät työttömyysturvaleikkaukset sotivat osittain hallitusohjelmakirjausta vastaan, jossa todetaan, että hallitus ratkaisee kulttuurialan ja luovien alojen tekijöiden sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyviä ongelmia, on hyvä, että vihdoin lähitulevaisuudessa on tarkoitus luoda poikkihallinnollisia rakenteita, joissa kulttuurialaa voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti. Haasteita on kuitenkin jatkossakin alan siiloutumisessa eri hallinnon aloille sekä luovan alan työntekemisen muodon omalaatuisuuden ymmärtämisessä. Toivotaan, että keskusteluyhteys hallinnon, poliitikkojen ja edunvalvojien välillä säilyy aktiivisena”, toteaa Muusikkojen liiton sopimuspäällikkö Mirkka Kivilehto.

Katso keskustelun tallenne >