Osallistu tutkimukseen freelancemuusikoiden häpeäkokemuksista

Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen opiskelija Hanna Turunen tutkii maisterintutkielmassaan suomalaisten freelancemuusikkojen kokemuksia musiikin esittämiseen, tekemiseen ja muusikkouteen liittyvästä häpeästä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisissa tilanteissa ammattimuusikot ovat tunteneet häpeää työssään ja miten häpeäkokemukset vaikuttavat työhön ja ammatilliseen muusikkoidentiteettiin.

Anonyymi verkkokysely on suunnattu täysi-ikäisille muusikoille, jotka toimivat freelancereina koko- ja osa-aikaisesti. Vastaajia pyydetään kertomaan tekstimuodossa henkilökohtaisista häpeäkokemuksistaan, jotka liittyvät kokemuksiisi freelancemuusikkona. Vastaaminen kestää noin 15–20 minuuttia. Kysely on auki 30. marraskuuta 2023 saakka. Anonyymit vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan niin, ettei vastauksia voi yhdistää vastaajaan.

Vastaa kyselyyn >

Suuri kiitos jo ennakkoon vastauksestasi!

Lisätiedot

Hanna Turunen
hanna.m.s.turunen@jyu.fi