Taiteen ja kulttuurin barometrin vuoden 2023 teemana taiteilijan työn monet muodot – kysely avoinna 2. lokakuuta asti

Kuinka yleistä on tehdä ainoastaan taiteilijan työtä? Tekevätkö taiteilijat myös muuta työtä? Millä tavalla taiteilijat työskentelevät monitaiteisesti ja ylittävät taiteenalojen rajoja? Työllistyvätkö taiteilijat muille toimialoille kuin taidealalle?

Taiteen edistämiskeskus Taike ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ovat toteuttaneet vuodesta 2015 alkaen Taiteen ja kulttuurin barometria. Vuonna 2023 barometrin teemana on taiteilijan työn monet muodot.

Taiteen ja kulttuurin barometrin tavoitteena on muun muassa selvittää, mitä taiteilijat tekevät työkseen. Kysely tuottaa tietoa myös tulolähteiden ja ansainnan mallien moninaisuudesta taiteilijan työssä.

Barometriin kootaan aineistoa avoimen verkkokyselyn avulla. Barometrikysely on suunnattu eri taiteenaloilla toimiville ammattitaiteilijoille.

Taiteen ja kulttuurin barometri 2023 valmistuu huhtikuussa 2024, jolloin järjestetään myös teemaan liittyvä keskustelutilaisuus. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäistä vastaajaa pysty tunnistamaan.

Vastaa kyselyyn 2. lokakuuta 2023 mennessä >