Kymi Sinfoniettan toiminta on turvattava

Muusikkojen liitto vetosi Kymi Sinfoniettan puolesta viimeksi elokuussa 2020. Tuolloin muistutimme, että

  • Kymi Sinfonietta on maamme ainoa maakuntaorkesteri
  • Kymi Sinfoniettan alueellinen merkitys koko Kymenlaakson alueen kulttuurielämälle, harrastamiselle ja hyvinvoinnille on suuri
  • yhteistyö muun muassa päivä- ja palvelukotien kanssa lisää olennaisesti musiikin saavutettavuutta
  • alueen vetovoima tulisi kärsimään suuret tappiot leikkausten johdosta

Nämä näkökohdat eivät ole muuttuneet miksikään kolmen vuoden aikana. Ne pikemminkin korostuvat tilanteessa, jossa monet kaupungit joutuvat arvottamaan ja priorisoimaan palvelujaan taloudellisten realiteettien edessä.

Kymi Sinfonietta on Kouvolalle poikkeuksellinen kustannustehokas tapa saada sinfoniaorkesterin tarjonta, palvelut ja niiden heijastusvaikutukset kaupunkilaisten iloksi ja hyödyksi. Jos orkesterin rahoitus lopetetaan, on vaikea nähdä orkesteritoiminnalle jatkoa tai uutta alkua Kouvolassa.

Orkesteri tekee merkittävää yleisötyötä ja on sen saralla edelläkävijä. Kouvolan säästötoimien lähtökohtana on käsityksemme mukaan ollut se, ettei lapsilta ja nuorilta leikata. Orkesterin yleisötyön lopettaminen olisi vahvasti tämän periaatteen vastainen. Orkesterin alueellinen merkitys on kulttuurielämän ja harrastamisen näkökulmasta keskeinen, ja ilman sitä ja sen verkostoja kaupungista katoaa myös muuta ruohonjuuritason toimintaa.

Kuusaasali on erinomainen konserttisali, maamme parhaimmistoa, ja siitä kouvolalaiset ovat päässeet Kymi Sinfoniettan toiminnan kautta nauttimaan.

Vuonna 2020 Muusikkojen liitto myönsi Kymi Sinfoniettalle vuosittain jaettavan tunnustuspalkinnon “poikkeuksellisesta muuntautumiskyvystä ja rohkeudesta orkesterikentällä”. Palkintoperusteissa todetaan, että ”Kymi Sinfonietta on osoittanut, ettei asioita tarvitse tehdä niin kuin aina ennenkin on tehty. Se on näyttänyt toteen, että paras menestyjä ei ole aina se suurin ja vahvin, vaan se joka kykenee sopeutumaan. Kymi Sinfoniettan muusikot ovat osoittaneet poikkeuksellista sopeutumiskykyä uusien haasteiden edessä monipuolistaen muusikkoidentiteettiä. Tämä kaikki on tehty kovan ytimen, eli soittamisen laadusta tinkimättä.”

”Muusikkojen liitto ei millään tavoin väheksy Kouvolan taloudellisten haasteiden mittakaavaa tai vakavuutta. Vaikkei tilanne ole mitenkään verrattavissa Titanicin uppoamiseen, laivalla soitti viime hetkiin saakka orkesteri. Haasteiden ja vastoinkäymisten kohdatessa ihmisiä kannattelee usein musiikki ja kulttuuri”, kommentoi Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen.