Avoin työttömyyskassa A-kassa: Hallitusohjelman muutokset työttömyysturvaan

Pääministeri Petteri Orpon uusi hallitusohjelma julkaistiin 16. kesäkuuta 2023, ja se sisälsi  muutoksia myös ansioturvaan. Kaikki ohjelmaan kirjatut linjaukset eivät toteudu sellaisenaan, ja osasta työttömyysturvalain muutoksia on julkaistu hallituksen esityksen luonnos.

Mahdolliset muutokset työttömyysturvalakiin astuisivat voimaan aikaisintaan 1. tammikuuta 2024, ja niitä sovellettaisiin porrastetusti. Voimaantulosta alkaen sovellettaisiin omavastuuajan pidentämistä ja lomakorvauksen vaikutusta koskevia muutoksia. Huhtikuun alusta lukien sovellettaisiin lapsikorotuksen poistoa ja sovittelun suojaosan poistoa koskevia muutoksia.

Avoimen työttömyyskassa A-kassan sivuille on julkaistu Hallitusohjelman muutokset työttömyysturvaan -sivu, johon on koottu ajantasaista tietoa hallitusohjelman vaikutuksista ansioturvaan. Sivulle on koottu esimerkkejä suunniteltujen muutosten konkreettisista vaikutuksista. Sivua päivitetään lisätiedon ja päätösten myötä.

Kassan sivuilta löytyy myös päivittyvä Hallitusohjelman uudistukset työttömyysturvaan -artikkeli, josta löytyy listattuna kaikki muutosehdotukset. Muutoskohdat löytyvät omien linkkien takaa, ja erillisiltä sivuilta löytyy muutoksesta lisätietoa.

Siirry Hallitusohjelman muutokset työttömyysturvaan -sivulle >

Siirry päivittyvään Hallitusohjelman uudistukset työttömyysturvaan -artikkeliin >