Mielenterveyden työkalupakki -hanke tukee freelancereiden ja itsensätyöllistäjien hyvinvointia

Syyskuun alussa käynnistyi Mielenterveyden työkalupakki -hanke, jonka tavoite kehittää taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan mielen hyvinvoinnin tukirakenteita. Erityinen painotus on freelance- ja itsensätyöllistäjäasemassa työtään tekevien mielen hyvinvoinnin tukemisessa. Usean toimijan yhteishankkeessa Muusikkojen liiton edustaja on freelancekoordinaattori Jaakko Kämäräinen.

Viimeistään korona-aika teki näkyväksi taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan ammattilaisten tarpeen saada kokonaisvaltaista tukea omassa työssään jaksamiselle ja mielen hyvinvoinnille. Muun muassa työn taloudellinen epävarmuus, epäsäännöllisyys ja esiintymispaineet aiheuttavat henkistä ja fyysistä kuormitusta.

”Useimmiten tilanne on se, että luova työ itsessään – esimerkiksi soittaminen – ei kuormita, vaan työtä ympäröivät rakenteet”, toteaa Kämäräinen.

Freelancerit ja itsensätyöllistäjät jäävät useimmiten työnantajien tarjoamien työterveys- ja työhyvinvoinnin tukipalveluiden ulkopuolelle. Siksi hankkeessa tutkitaan ja selvitetään, millaista tukea voidaan järjestää alalla toimivien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ymmärrys tilanteesta ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan konkreettisia palveluja: hankkeen puitteissa järjestetään valmennus-, työnohjaus- ja vertaisryhmätoimintaa, joissa osallistujat saavat työkaluja sekä oman hyvinvoinnin tukemiseen että työssä kehittymiseen. Palvelut käynnistyvät syksystä 2023 alkaen, ja niistä tiedotetaan lähiaikoina Muusikkojen liiton verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

Hanketta toteutetaan laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kesken. Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan projektissa mukana ovat Työterveyslaitos, Taiteen edistämiskeskus (Taike), tutkimuslaitos Cupore, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ja Muusikkojen liitto. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö osana Euroopan unionin Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

SKAALA-hanke tarjosi freelancemuusikoille henkisen hyvinvoinnin palveluja – lyhyillä interventioilla positiivisia vaikutuksia

Maaliskuussa 2023 päättyneessä SKAALA-jatkohankkeessa tarjottiin freelancemuusikoille pilottiluonteisesti neljää erilaista henkistä hyvinvointia tukevaa palvelua, jotka sisälsivät psykologipalveluita, henkisen hyvinvoinnin kartoituksia, työnohjausta sekä psyykkistä valmennusta. Osallistujille tehtiin alku- ja loppukyselyt, joilla mitattiin omaa kokemusta henkisen hyvinvoinnin tilasta.

Tulokset osoittivat, että hyvinvointia tukeville palveluille on suuri tarve ja kysyntä freelancemuusikkojen keskuudessa. Osallistujille teetettyjen kyselyjen perusteella havaittiin, että jo lyhyillä interventioilla oli positiivisia vaikutuksia osallistujan kokemukseen omasta työhyvinvoinnista.

Jaakko Kämäräinen toimi hankkeen projektipäällikkönä.

Lue lisää SKAALA-hankkeesta >