Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa maksutonta markkinoinnin koulutusta luovien alojen ammattilaisille

Miten brändiä rakennetaan? Millä tavoin voin markkinoida omaa osaamistani? Minkälaisilla keinoilla saan brändini erottumaan joukosta?

Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestää syksyllä maksutonta markkinoinnin koulutusta luovien alojen ammattilaisille. Syyskuussa alkavat opintojaksot tarjoavat kaksi brändiajatteluun sekä oman osaamisen markkinointiin ja myyntiin keskittyvää kokonaisuutta.

Luovuus brändinä, perusteet 3 op, 30 paikkaa, alkaa 7. syyskuuta 2023

Opintojaksolla käydään läpi brändiajattelun ja brändin rakennuksen perusteita, keinoja brändin positiiviselle erottuvuudelle sekä eri kanavien tarjoamia mahdollisuuksia brändin kohtaamiseen tavoitellun yleisön kanssa.

Lue lisää ja ilmoittaudu 4. syyskuuta 2023 mennessä >

Luovuus brändinä, syventävät 7 op, 15 paikkaa, alkaa 7. syyskuuta 2023

Opintojaksolla käydään läpi sama opetusmateriaali kuin perusteissa. Lisäksi opintojaksolla syvennytään brändiajatteluun lisätehtävien ja työpajojen kautta.

Lue lisää ja ilmoittaudu 4. syyskuuta 2023 mennessä >

 

Opintojaksot sopivat parhaiten luovan alan ammattilaiselle (vähintään toisen asteen tutkinto) tai muulla tavoin ammatillisesti työssä harjaantuneille. Esitiedoksi soveltuu luovan alan tutkinto, koulutus ja/tai työkokemus. Opiskelija voi halutessaan suorittaa joko yhden tai molemmat kurssit. Webinaareista, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä vertaisarvioinnista koostuvat opintojaksot toteutetaan pääosin verkossa.

Koulutus järjestetään osana Metropolian koordinoimaa ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA:n rahoittamaa LUOVI-hanketta.

Lisätiedot:

Matleena Kaurila
Projektipäällikkö
matleena.kaurila@metropolia.fi